Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt UCHWAŁY Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2011-12-28 09:06
dokument Projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2012 roku. 2011-12-27 13:05
dokument Projekt uchwały NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-27 13:05
dokument projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-27 13:04
dokument projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2011-12-27 13:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2011-12-15 15:49
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Mostno na działalność Sołtysa. 2011-12-15 15:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27. czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-12-15 15:47
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku. 2011-12-15 15:45
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-15 15:44
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-15 15:43
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna w rejonie ulic: Chojeńskiej, Wojska Polskiego i Siewnej. 2011-11-17 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna w rejonie oczyszczalni ścieków. 2011-11-17 11:43
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piłsudskiego 2011-11-17 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krześnica w gminie Dębno 2011-11-17 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno 2011-11-17 11:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-11-17 11:12
dokument projekt uchwaly w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2011-11-17 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-11-17 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 2011-11-17 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-11-17 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2011-10-18 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2011-10-18 10:04
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-10-18 10:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-10-18 10:02
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 2011-10-18 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie: podatku od środków transportowych. 2011-10-18 09:55
dokument Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 2011-10-18 09:47
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-10-18 09:46
dokument w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2011-10-18 09:45
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2011-09-16 10:07
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-09-16 10:04
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-09-16 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej RadyMiejskiej w Dębnie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. 2011-09-16 12:49
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-08-24 10:49
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-08-24 10:44
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 2011-08-24 10:00
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2011 roku. 2011-08-24 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-08-24 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku. 2011-08-24 08:58
dokument projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale NR III/ 10 /2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 roku. 2011-08-24 08:57
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-08-24 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-08-24 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-08-24 08:49
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i doSenatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-24 08:47
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2011-08-24 08:39
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-07-21 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-07-21 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark. 2011-07-21 13:25
dokument projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-07-21 13:23
dokument projekt uchwały w sprawie: w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-14 10:16
dokument projekt uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2010 rok 2011-06-14 10:15
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-06-14 10:14
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-06-14 10:13
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-05-12 11:29
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-05-12 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2011-05-12 11:21
dokument projket uchwały w sprawie: w sprawie: określenia wysokości dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego 2011-05-12 11:19
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-05-12 11:17
dokument projekt uchwały w sprawie: ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-05-11 14:54
dokument Projekt uchwały w sprawie: desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie. 2011-05-11 14:09
dokument projekt uchwały w sprawie:nadania Szkole Podstawowej w Sarbinowie imienia Marii Konopnickiej 2011-05-11 13:54
dokument projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 2011-05-11 13:53
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2011-04-27 08:48
dokument projekt uchwały w sprawie: Zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-26 11:19
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-04-26 11:16
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-04-26 11:10
dokument projekt w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 2011-04-26 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dębnie, Pana Wojciecha Czepułkowskiego. 2011-02-09 12:25
dokument projekt uchwały w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2011-02-09 12:23
dokument projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-02-09 12:22