Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

PROJEKT


UCHWAŁA NR V/../2011

RADY MIEJSKIEJ W Dębnie

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.
z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia
23 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1462), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawki zwrotu kosztów za 1 kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy Dębno, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego, w sposób następujący:

  1. dla samochodu osobowego:

  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

  1. dla motocykla - 0,2302 zł,

  2. dla motoroweru - 0,1382 zł,

 

§ 2. Termin i miejsce wykonywania zadania bezpośrednio związanego z wykonywaniem mandatu oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa
w stosunku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Pan Kazimierz Fafuła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przyg. A. Szymczyk

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Ustalenie zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety oraz zwrot

kosztów podróży służbowych należy do kompetencji tej rady, co wynika z art. 25

ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Zasady te obejmują między innymi: określenie terminu i miejsca wykonywania

zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

W odniesieniu do poszczególnych radnych, czynności te należą do

przewodniczącego danej rady, natomiast - stosownie do § 2 ust. 2 powołanego

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w odniesieniu do

przewodniczącego rady, czynności tych dokonuje wiceprzewodniczący rady

wskazany przez tę radę.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 09-02-2011 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-02-2011 12:23