Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Petycja w sprawie stworzenia oodolnych struktur władzy w zakresie zarządzania Rzeczypospolitą Polską 2024-02-29 13:05
dokument Petycja DS SOKÓŁ w sprawie nadania imienia dla jednego z dwóch rond w Dębnie 2024-02-29 12:59
dokument Petycja w sprawie przystapienia do procedury uchwalania planu ogólnego i zmiany planu zgospodarowania przestrzennego m.Oborzany 2024-02-01 12:34
dokument Petycja w sprawie "stop niszczeniu infrastruktury przy jeziorze Lipowo" wraz z odpowiedzią. 2024-06-18 14:20
dokument Petycja w sprawie reorganizacji ruchu w ul. Pułaskiego w Dębnie 2024-01-04 12:49
dokument Petycja mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Dębnie w sprawie wyniesienia nad istniejacy poziom przejścia dla pieszych - progu zwalniajacego 2023-11-22 10:00
dokument Petycja w sprawie utworzenia lokalnego programu In Vitro dla mieszkańców gminy Dębno 2023-10-27 09:52
dokument Petycja Sołtysa,Rady Sołeckiej i mieszkańców sołectwa Suchlica w sprawie przekazania działki gminnej pod plac zabaw 2023-11-17 08:04
dokument Petycja mieszkańców gminy w sprawie zakupu i montażu ogólnodostępnych defibrylatorów AED na terenie Dębna 2023-05-31 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/43/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie petycji dotyczącej stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS. 2022-11-04 09:26
dokument Zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej czczącej rocznicę Konstytucji Marcowej i inaguracji prezydentury 2022-11-02 11:11
dokument Petycja mieszkańca Dębna w sprawie przeprowadzenia kontroli przyznawania i wydatkowania środków Gminy Dębno dla stowarzyszeń - instytucji związanych z osobą ks. H. Łąckiego w latach 2018-22. 2022-08-22 08:36
dokument Petycja mieszkańca Dębna z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie montażu progu zwalniającego, przycięcia koron drzew na cmentarzu komunalnym oraz montażu oświetlenia świątecznego w ciągu ul. Grunwaldzkiej 2022-06-30 14:39
dokument Petycja mieszkanców Dębna w sprawie budowy nowej linii oświetleniowej oraz naprawę ijuż stnijących. 2022-06-30 14:29
dokument Petycje w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ulicy Chojeńskiej i Kosynierów. 2022-06-30 14:35
dokument Petycja wielokrotana: Biura Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 4 czerwca 2020 r. 2022-04-25 11:02
dokument Petycja mieszkańca Dębna w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z miastem Kursk w Federacji Rosyjskiej 2022-04-25 11:16
dokument Petycja Stowarzyszenia " Kominki i Piece" w sprawie naprawy Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 4 czerwca 2020 r. 2022-03-04 10:31
dokument Petycja przedsiębiorców w sprawie budowy budynków wielorodzinnych w rejonie ul. Jagiełły w Dębnie. 2022-02-04 09:43
dokument Petycja firmy Holz Tusche w Dębnie w sprawie budowy ul. Usługowej 2022-01-18 11:51
dokument Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwał ratowniczych w związku ze stanem kryzysowym dotyczącym stosowania zabezpieczeń przeciw covid19. 2022-02-04 09:06
dokument Petycja mieszkańców Sarbinowa w sprawie budowy oswietlenia scieżki rowerowej Chwarszczany - Sarbinowo oraz w sprawiepostawienia przystanku autobusowego wraz z odpowiedzią Burmistrza Dębna. 2021-11-12 13:58
dokument Petycja - sprzeciw mieszkańców Dębna z ulicy: Gorzowskiej, Willowej, Tartacznej i Racławickiej w sprawie budowy hali z malarnią proszkową na działce nr 91/1, obręb 6 Dębno. 2022-02-04 09:07
dokument Petycja mieszkańców wsi Suchlica w sprawie zmiany nawierzchni drogi na nawierzchnię asfaltową. 2021-09-03 10:46
dokument Petycja mieszkanki Dębna w sprawie wznowienia połączeń PKS oraz uchwała RM w powyższej sprawie 2021-08-30 07:58
dokument Petycja Polskiego Zwiazku Niewidomych Koło Terenowe w Dębnie w sprawie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Debno wraz z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o rozpatrzenie petycji oraz Zarządzenie Burmistrza Dębna w sprawie jej nie uwzględnienia. 2021-06-25 08:00
dokument PETYCJA Z DNIA 10.06.2021 W SPRAWIE INFORMACJI O GOSPODARCE NISKOEMISYJKNEJ DLA GMINY DĘBNO 2021-06-22 12:05
dokument Petycja rodziców dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie wraz z rozstrzygnięciem 2021-06-10 13:18
dokument Petycja w sprawie podejrzenia o nieprawidłowym rozporządzaniu środkami publicznymi 2021-06-07 13:56
dokument Petycja mieszkańców Suchlicy w sprawie budowy drogi utwardzonej, uzupełnienie petycji, rozstrzygnięcie Burmistrza Dębna 2021-06-07 13:50
dokument Petycja w sprawie referendum ludowego 2021-03-09 14:17
dokument Petycja w sprawie badń nad szczepionką Pfizer i Astra Zeneca 2021-03-09 13:40
dokument Petycja w sprawie rozpowszechnienia stosowania witaminy D - wycofana przez Wnioskodawcę 2021-03-02 13:07
dokument Petycja w sprawie montażu oświetlenia w rejonie ulic Piłsudskiego - Mickiewicza w Dębnie 2021-03-01 09:44
dokument Petycja w sprawie leczenia COVID 2021-03-02 13:09
dokument Petycja w sprawie wykluczenia komunikacyjnego miasta i gminy Dębno 2021-03-02 13:08
dokument Petycja w sprawie niebezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi 2021-03-02 13:10
dokument Uchwała Nr XXXI/257/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nie uwzględnienia petycji mieszkańca powiatu gryfickiego oraz mieszkańca m. st. Warszawy w przedmiocie wniosku o podjęcie przez Radę Miejską Dębna uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców Gminy Dębno jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2020-12-31 11:14
dokument Petycja w sprawie wykluczenia społecznego miszkańców Gminy Dębno oraz rządowego programu szczepień 2020-12-21 14:31
dokument Petycja w sprawie wykluczenia społecznego miszkańców Gminy Dębno oraz rządowego programu szczepień 2020-12-11 15:50
dokument Petycja w sprawie doswietlenia ul. Kazximierza Odnowiciela w Dębnie 2020-11-19 11:11
dokument Petycja w sprawie przystąpienia do akcji: Sie gra sie ma " Playroom z Wyobraźni" skierowana przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. w Warszawie 2020-10-30 09:36
dokument Odpowiedź na petycję mieszkanki Dębna w sprawie budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Dargomyskiej. 2020-07-24 09:25
dokument Petycja mieszkanki Dębna w sprawie budowy sieci wod - kan. 2020-06-09 13:54
dokument Uchwała NR XXII/196/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28.05.2020 r. w sprawie nieuwzglednienia petycji Przedsiębiorcy z terenu Gminy Dębno o podjecie uchwały o umorzeniu zaległości i zwolnieniu z podatku od środków transportu za 2020 r. 2020-05-29 13:19
dokument Uchwała Nr XXII.195.2020 Rady Miejskiej Dębna w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji " Stop zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców" złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 2020-05-29 13:15
dokument Petycja przedsiębiorcy do Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie podjecia uchwały o umorzeniu/zwolnieniu z podatku od środków transportu 2020-04-28 13:22
dokument Petycja w sprawie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie promieniowania elektromagnetycznego 2020-03-27 13:32
dokument Petycja w sprawie wyjaśnienia nałożonych obowiązków na właścicieli nieruchomości przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu 2019-10-30 11:37
dokument Petycja miszkańców ul. Daszyńskiego 12 w Dębnie 2019-08-29 11:18
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 73/29/2019 ws petycji mieszkańców ulicy Daszyńskiego 2019-08-01 11:36
dokument Petycja mieszkańców ul. Daszyńskiego w sprawie pojemników na odpady 2019-07-26 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/21/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji mieszkańców Grzymiradza. 2019-06-24 10:43
dokument Petycja mieszkańców ul. Słowackiego w Dębnie w sprawie skrócenia godzin pracy sklepu monopolowego 2019-05-22 14:56
dokument petycja w sprawie powstrzymania likwidacji ujęcia wody ze studni w Grzymiradzuw 2019-04-01 13:30
dokument petycja z dnua 31.01.2019 w sprawie naprawy drogi ul. BURSZTYNOWEJ 2019-02-07 10:48
dokument petycja z dnia 31.01.2019 w sprawie oświetlenia ul. BURSZTYNOWEJ 2019-02-07 10:48
dokument petycja Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. 2018-11-21 13:15
dokument Odpowiedź na petycje nr 3 2018-11-13 09:08
dokument petycja nr 3 2018-11-13 09:12
dokument Petycja nr 2 2017-12-07 12:57
dokument odpowiedź na petycję nr 1 2017-09-12 12:19
dokument Petycja nr 1 -budowa budynków magazynowych 2017-08-07 15:24
dokument 2016-01-20 08:50