Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek


Projekt

UCHWAŁA NR / /2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia listopada 2011 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 , Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2007 r. 109, poz. 747, z 2008 r. 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216 poz.1826, z 2005 Nr 164 poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

R A D A M I E J S K A uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 do uchwały

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się następujące wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego:

1) deklaracja na podatek rolny wg załącznika Nr 3 do uchwały

2) informacja w sprawie podatku rolnego wg załącznika Nr 4 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się następujące wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego :

1) deklaracja na podatek leśny wg załącznika Nr 5 do uchwały

2) informacja w sprawie podatku leśnego wg załącznika Nr 6 do uchwały

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/433/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 109, poz. 2094 z dnia 20.11.2006 r.)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 17-11-2011 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 17-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2011 11:06