Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

UCHWAŁA NR …………………………….

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia …………………………r.

w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umów dzierżawy nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 ; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175, poz. 1457 , Nr 181,poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241, Nr 28, poz. 142,146 Nr106 poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230 z póź. zm ), art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651 , oraz Dz. U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307 Nr200 poz. 1323), oraz §17 ust. 5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego Nr 91 poz. 1931 z dnia 13.11.2008r.), zmienionej uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego Nr 65 poz. 1232 z dnia 12.07.2010r.), uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonej w :obręb Oborzany Gm. Dębno - działki nr 605 i 606 ha o łącznej powierzchni 0,0500 ha  zabudowaną świetlicą o powierzchni 233 m² na okres nieoznaczony na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie

Obecni dzierżawcy nieruchomości wykazanej w uchwale wystąpili do tut. Urzędu o przedłużenie umowy dzierżawy na następne lata .Grunty są zagospodarowane zgodnie z umową dzierżawy . Aby zawrzeć kolejne umowy dzierżawy z tymi samymi stronami dotyczące tych samych nieruchomości po umowach wcześniejszych zawartych na czas określony do lat trzech należy uzyskać zgodę rady w zakresie wykorzystania majątku gminy , bez wymaganej formy przetargowej .

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 11-05-2011 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dutkiewicz 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2011 13:53