Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok


projekt 11 b

UCHWAŁA NR IX/ /2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 801 744,87 zł wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi powiększenie deficytu, który po zmianie wynosi 21 289 976,98 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- z nowym rozporządzeniem ministra finansów - zmiana § wolnych środków z lat ubiegłych- zał 3,

- wniosków RS w Dargomyśl, Więcław, Cychry, Barnówko, Mostno, Różańsko, Dolsk, Smolnica i Warnice o rozdysponowanie z przyznanych środków funduszy na dotacje dla stowarzyszeń (m.in. kluby sportowych), biblioteki i na ochronę zabytków,

- wniosek kier. RI o wprowadzenie z wydatków niewygasających 10 900 zł z PT oświetlenia w Warnicach (zadanie zrealizowane w ramach innego zadania) na budowę oświetlenia w Warnicach,

- wnioskiem kier. GPiK o przesunięcie 14 500 zł z równania dróg śródpolnych na Akcję Zima

- propozycją rozdysponowania części środków z wolnych środków z roku ubiegłego na:

* wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Profilak. i Rozwiąz. Probemów Alkoh. o wprowadzenie środków na wydatki funduszu alkoh. w wys. środków niewykorzystanych w roku ubiegłym, są to środki „znaczone”, które niewydane w danym roku przechodzą na następny - 84 774,57 zł z tego na: punkt konsultacyjny z zakresu narkomanii 3600 zł, diety komisji 1000 zł, wyjazdy krajowe 2000 zł, programy profilaktyczne (alkoholizm) w szkołach 2000 zł, poradnia uzależnień 11 760 zł, szkolenia członków komisji 3 000 zł, materiał informacyjny Komisji 4900 zł, szkolenie sprzedawców 500 zł, profilaktyka zagrożeń na terenie gminy 19 280, zakupy dofin. na działania związ. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 23 234,57 zł, organizacja wypoczynku letniego dzieci 13 500 zł,

* dotacje na zabytki Smolnica 5 000 zł, Warnice 2 000 zł, projekty w ramach „Lidera…” Cychry 6 000 zł, Barnówko 5 000 zł i zakup wyposażenia do świetlicy w Dargomyślu 2 125 zł - środki które sołectwa nie z własnej winy nie mogły wykorzystać w 2010 r.(długie procedury),

* wydatki WTZ kwota 3 200 zł - środki zarobione przez WTZ, których nie zdążono wydać do końca roku 2010, a w związku z nową ustawa
o finansach publicznych musiały być przekazane do budżetu Gminy,

* zakup niezbędnych programów do ewidencji cmentarzy - ok. 35 tys. zł, ewidencji majątku Gminy - ok. 15 tys. zł, oraz ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji - ok. 25 tys. zł,

* dotacji dla ULKS Cychry brakującej kwoty na wkład własny do projektu Realizowanego w ramach „Lidera…” 2 145,30 zł,

* równanie dróg - 60 000 zł,

* kruszenie gruzu na potrzeby równania dróg gminnych - 40 000 zł,

* dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 9 000 zł

* wyjazd chłopców (drużyna p. Rawskiego) na turniej piłki nożnej - 7 500 zł,

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 26-04-2011 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2011 11:16