Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok.


projekt 5 b

UCHWAŁA NR XVII/ /2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 5 034 234,00 zł wynikającą z §§ 1
i 2 stanowi pomniejszenie deficytu, który po zmianie wynosi 15 421 836,60 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

1) wnioskiem kier. OPS o zabezpieczenie brakujących środków na opłaty za Domy Pomocy Społecznej 51 tys. zł, zabezpieczenie 20% wkłady własnego na wypłaty zasiłków stałych - 140 597 i składek na ubezpieczenie zdrowotne - 12 387 zł, usługi obce (prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługi prawnicze i pocztowe) 20 418 zł i czynsze 6 600 zł, łącznie 231 002 zł

2) wnioskiem dyr. ZEAS o zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia nauczycieli 149 872 zł oraz energię i opał 95 000 zł, łącznie 244 872 zł

łączną kwotę brakujących środków 475 874 zł, proponuje się sfinansować z uwolnionych środków z poręczeń 220 tys. zł i odsetek od kredytów bankowych 255 874 zł,

3) otrzymaną ostatnią ratą opłaty eksploatacyjnej, w 2011 roku uzyskano dochód z opłaty w wysokości nieco ponad 7,9 mln zł przy planowanej kwocie 8,6 mln zł, w związku z tym proponuje się zdjąć z dochodów z opłaty eksploatacyjnej 600 tys. zł i pokryć je zwiększeniem środków ze sprzedaży gruntów,

4) wnioskiem RS w Dolsku i Różańsku o przesunięcie środków w ramach przyznanego budżetu,

5) wniosek komendanta Straży Miejskiej o przesunięcie 1 382 zł z kosztów przejazdu poborowych na zakupy materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym 1 358 zł i opłaty za system informowania SISMS 24 zł,

6) wnioskiem kier. GNiOŚ o przesunięcie 2900 zł z organizacji konkursów na usługi związane z bezdomnymi zwierzętami,

7) wnioskiem dyr. ZEAS o przesunięcie uwolnionych 80 tys. zł ze stypendiów socjalnych na remont dachu w SP w Smolnicy 65 580 zł i budowę chodnika przy SP1 14 420 zł,

8) wnioskiem dyr. ZEAS o przesunięcie uwolnionych 28 819 zł z wynagrodzeń i pochodnych ze świetlic szkolnych na wynagrodzenia nauczycieli w SP 3,

9) przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z 2011 roku na 2012 zdjęcie z budżetu zadań: RI/080 - Budowa ulic w rejonie ul. Demokracji - 637 300 zł, RI/015 - Budowa dróg gminnych - 225 000 zł, RI/005 Uzbrojenie terenów przy ulicach Kolejowej i Dargomyskiej - 275 000 zł,

10) przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z z dofinansowaniem ze Środków unijnych i „schetynówki” z 2011 roku na 2012 zdjęcie z budżetu po stronie dochodów i wydatków zadań: PiR/036 - Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, PiR/037 - Rozbudowa obiektów kulturalnych i rewitalizacja centrów wsi w gminie Dębno, PIR/038/2011 „Rozwój infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu …”, PIR/021 - „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek …”, PIR/RI/012 Uzbrojenie terenów po NZPOW

Kwoty z pkt. 9 i 10 stanowią pomniejszenie deficytu i kredytu w 2011 roku o kwotę 5 034 234 zł, i wprowadzenie tych zadań w latach 2012 i 2013.

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 17-11-2011 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 17-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2011 11:06