Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych


PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali

mieszkalnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r.) w związku z art.68 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat w wys. 85 % przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dębno, na rzecz najemcy tego lokalu położonego w Dębnie przy ul. Konopnickiej 4/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Najemca lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Konopnickiej 4/2 zwrócił się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej której jest głównym najemcą .

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie 85% bonifikaty. W uzasadnieniu podał, że od 1946 roku nie zalega w opłatach związanych z czynszem za lokal. Ponadto podkreślił, że jest kombatantem który w 1940 roku został wywieziony na Syberię. Po powrocie z zesłania otrzymał w/w lokal w którym zamieszkuje do dnia dzisiejszego.

Powyższe podanie o udzielenie bonifikaty dotyczy wniosku o wykup lokalu, które wpłynęło jeszcze w 2009 r. Z tego względu dla lokali wybudowanych przed 1945r. proponuję zastosować bonifikatę w wys. 85%. wartości nieruchomości.

Należy zauważyć , że stan techniczny lokali jest jednym z elementów wpływających na wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości uwzględnił stan techniczny lokalu wprowadzając stosowne poprawki obniżające jego wartość.

Sporządziła: M. Krawczuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 12-05-2011 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2011 11:17