herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w prawie wyłożenia do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno 2018-08-01 11:14
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębno ..." 2018-07-19 11:04
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna 2018-07-18 11:13
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna 2018-07-12 10:15
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2018-05-30 10:25
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gorzowskiej i Sportowej miasta Dębna 2018-05-28 07:42
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko 2018-03-16 10:42
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany. 2018-03-02 12:28
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany. 2018-03-02 12:25
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów. 2018-03-02 12:22
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów. 2018-03-02 12:16
Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2018 2018-01-12 13:12