herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:33:53
Protokół ze spotkania Zespołu ds. BO z dnia 11 stycznia 2018 Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:29:33
Protokół ze spotkania Zespołu ds. BO Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:26:11
Zarządzenie w sprawie zmian do Regulaminu BO Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:22:26
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian grudzień 2017 Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:20:47
Zarządzenie w sprawie unieważnienia głosowania 30 listopada Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:11:20
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu BO czerwiec 2017 Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:05:48
obwieszczenie Monika Popławska 2018-09-24 14:03:35
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu Iza Kubiak-Mazepa 2018-09-24 14:02:49
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-24 09:21:50
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-24 09:20:54
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-24 09:18:23
Informacja o udostępnieniu miejsc na plakaty wyborcze Anna Szymczyk 2018-09-22 09:04:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na terenie działki w obrębie Cychry dz. nr 919/9 Anna Szymczyk 2018-09-22 09:02:10
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:07:25
Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:07:05
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:05:51
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:05:47
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:03:56
KOŁO ŁOWIECKIE DZIK Myślibórz 09.2018 Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:46:09
KOŁO ŁOWIECKIE DZIK MYŚLIBÓRZ Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:45:05
KOłO ŁOWIECKIE DZIK DĘBNO 2018-2019 Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:42:50
KOłO ŁOWIECKIE DZIK DĘBNO Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:42:29
ZARZA?DZENIE NR 96/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:04:39
ZARZA?DZENIE NR 95/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:04:06
ZARZA?DZENIE NR 94/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:03:37
ZARZA?DZENIE NR 93/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany zarza?dzenia nr 58/18/2018 Burmistrza De?bna z 21 czerwca 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-09-20 14:02:08
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĘBNIE W ZWIĄZKU ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW NA BURMISTRZA DĘBNA Anna Szymczyk 2018-09-19 14:37:55
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-18 12:53:36
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-18 12:53:13
Sesja nr XXXII 2004 Anna Szymczyk 2018-09-18 10:15:37
Uchwała nr XXXII/208/2004 z dnia 26.08.2004r. w sprawie woli przystąpienia do prac zmierzających do utworzenia kompleksu handlowo-targowego na terenie po byłych zakładach NZPOW Anna Szymczyk 2018-09-18 10:15:10
Sesja nr XXXII 2004 Anna Szymczyk 2018-09-18 10:12:01
Anna Szymczyk 2018-09-18 07:06:17
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza Anna Szymczyk 2018-09-18 07:05:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r Anna Szymczyk 2018-09-17 16:12:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r Anna Szymczyk 2018-09-17 16:11:46
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-17 12:21:41
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-17 12:19:49
LIX sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 27.09.2018 r. Emilia Jenda 2018-09-17 09:41:20