herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Stańczak 2019-01-21 15:04:38
I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki nr 45/50 położonej w Dębnie, obręb 7 Katarzyna Trybel 2019-01-21 13:59:51
Wyniki naboru na stanowisko d/s kultury i sportu Marzena Jarocka 2019-01-21 09:00:26
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika OKiS Marzena Jarocka 2019-01-21 08:59:28
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiej osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Dębna czynności z zakresu prawa pracy Anna Szymczyk 2019-01-18 10:27:09
ZARZA?DZENIE NR 4/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-18 08:10:15
ZARZA?DZENIE NR 2/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno oraz planu finansowego zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na rok 2019. Anna Szymczyk 2019-01-18 08:09:42
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Anna Szymczyk 2019-01-17 13:05:12
Kalendarz polowań KŁ DZIK 26.01.2019r. Katarzyna Trybel 2019-01-17 08:24:59
protokół z wyników głosowania do Dębnowskiej Rady Seniorów 16.01.2019r. Anna Szymczyk 2019-01-16 16:48:05
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019 Adam Szyszka 2019-01-16 09:41:38
Budżet 2019 Adam Szyszka 2019-01-16 09:41:17
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 Adam Szyszka 2019-01-16 09:40:16
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 Adam Szyszka 2019-01-16 09:39:26
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 7.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-16 08:41:30
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2019 Anna Szymczyk 2019-01-15 12:40:13
Zbigniew Kędzior - radny Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2019-01-15 12:33:05
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-01-14 14:50:55
Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2019 Katarzyna Trybel 2019-01-14 10:17:05
2019 Katarzyna Trybel 2019-01-14 10:11:40
Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2019 z dnia 11.01.2019 r. Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:43:42
- dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:39:49
- dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:38:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2019 z dnia 09.01.2019 r. Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:37:39
Kalendarz polowań KŁ CIETRZEW 19_26.01.2019r. Katarzyna Trybel 2019-01-11 08:56:42
Mirosław Napieracz - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:59:24
Wojciech Czepułkowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:58:45
Władysław Sokalski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:58:21
Stanisław Witkowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:58:01
Roman Wojciechowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:57:43
Przemysław Kozłowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:57:25
Mirosław Kucharski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:57:06
Łukasz Hryciuk - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:56:48
Leszek Włodkowski - Moszej - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:08:03
Krzysztof Lenartowicz - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:07:44
Izabela Kowalska - Radna Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:07:25
Izabela Kowalska - dokument usunięty Emilia Jenda 2019-01-10 14:07:05
Izabela Kowalska - dokument usunięty Emilia Jenda 2019-01-10 14:06:48
Alicja Sopińska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:05:54
Agata Krawiec - Radna Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:05:30