Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
odpowiedź na wniosek do zapytania ofertowego Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:28:25
- dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:24:33
- dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:24:21
Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chabrowej i Hołdowniczej w mieście Dębno Monika Gubała 2022-06-28 09:02:47
UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Monika Gubała 2022-06-28 08:58:35
Uchwała NR LVIII/441/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Sołtysa Sołectwa Oborzany. Monika Gubała 2022-06-28 08:17:33
Uchwała NR LVIII/440/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:16:40
Uchwała NR LVIII/439/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:15:55
Uchwała NR LVIII/438/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:15:14
Uchwała NR LVIII/437/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkankę Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:14:32
Uchwała NR LVIII/436/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego ?Zasłużony dla miasta i gminy Dębno?. - (p. Tadeusz Pencak) Monika Gubała 2022-06-28 08:13:39
Uchwała NR LVIII/435/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego ?Zasłużony dla miasta i gminy Dębno?. ? (ks. Henryk Łącki) Monika Gubała 2022-06-28 08:12:31
Uchwała NR LVIII/434/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. Monika Gubała 2022-06-28 08:11:36
Uchwała NR LVIII/433/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Hołdowniczej. Monika Gubała 2022-06-28 08:10:51
Uchwała NR LVIII/432/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie ul. Poziomkowej. Monika Gubała 2022-06-28 08:10:07
Uchwała NR LVIII/431/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Monika Gubała 2022-06-28 08:09:25
Uchwała NR LVIII/430/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w ciągu ulicy Ogrodowej w m. Cychry. Monika Gubała 2022-06-28 08:08:40
Uchwała NR LVIII/429/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 2139Z w ciągu ulicy Jana Pawła II w m. Cychry. Monika Gubała 2022-06-28 08:07:37
Uchwała NR LVIII/428/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032. Monika Gubała 2022-06-28 08:06:53
Uchwała NR LVIII/427/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Monika Gubała 2022-06-28 08:05:41
Sesja LVIII Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. Monika Gubała 2022-06-28 08:04:26
Protokół z przebiegu III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Dębna z dnia 20.04.2022 r. Monika Gubała 2022-06-27 13:38:21
Zapytanie Nr 320-321 p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-06-27 13:34:49
Zapytanie Nr 320-321 p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-06-27 13:34:10
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.44.2021.KT ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 21 w obrębie Młyniska Katarzyna Trybel 2022-06-27 13:21:04
ZARZĄDZENIE NR 95/25/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dębno Mirosław Turów 2022-06-27 11:59:44
ZARZĄDZENIE NR 94/25/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni: garaży, placów pod działalność gospodarczą, ogrodów przydomowych będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Mirosław Turów 2022-06-27 11:57:36
ZARZĄDZENIE NR 93/25/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Mirosław Turów 2022-06-27 11:56:07
ZARZĄDZENIE NR 92/25/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawiestawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych oraz komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Mirosław Turów 2022-06-27 11:54:49
REJESTR NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DĘBNO Aleksandra Woźniak 2022-06-27 11:00:10
Rejestr instytucji kultury Aleksandra Woźniak 2022-06-27 07:49:46
Rejestr instytucji kultury Aleksandra Woźniak 2022-06-27 07:47:27
Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 22 czerwca 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Wolności Katarzyna Trybel 2022-06-24 14:29:26
Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 22 czerwca 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym oraz o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym Katarzyna Trybel 2022-06-24 14:25:37
Wydanie decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.16.2021.KT dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 476/1 obręb Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-06-24 14:14:15
zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.16.2021.KT Katarzyna Trybel 2022-06-24 14:11:54
Decyzja środowiskowa GNiOŚ.6220.16.2021.KT - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 476/1 obręb Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-06-24 14:05:19
Wydanie decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.12.2021.KT dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 293/1, 294 i 295 obręb Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-06-24 13:58:25
Decyzja środowiskowa GNiOŚ.6220.12.2021.KT - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 293/1, 294 i 295 obręb Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-06-24 13:55:54
zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.12.2021.KT Katarzyna Trybel 2022-06-24 13:55:00