herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-09 12:38:23
Uchwała nr CDXI.696.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31.10.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-11-09 12:31:36
ZARZĄDZENIE NR 90/27/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-11-09 11:03:44
ZARZĄDZENIE NR 89/27/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-11-09 11:02:45
ZARZA?DZENIE NR 111/36/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyje?cia regulaminu przeprowadzania otwartych konkurso?w ofert na realizacje? zadan? publicznych w Gminie De?bno. Anna Szymczyk 2018-11-08 13:53:51
listopad Anna Szymczyk 2018-11-08 13:53:09
ZARZA?DZENIE NR 110/35/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-11-08 13:52:38
załącznik do ogłoszenia z dnia 07.11.2018r. Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:59:08
ogłoszenie - aktualizacj kwoty dotacji zgodnie z art. 43 ust 2 pkt 2 Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:58:29
aktualizacja kwoty dotacji - stan na 31.10.2018r. Anna Dutkiewicz 2018-11-08 10:57:35
Koło Łowiecki DZIK Myślibórz kalendarz polowań 11.2018 Katarzyna Trybel 2018-11-08 10:13:11
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 09:47:32
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 09:47:22
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 09:46:14
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 09:45:21
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 07:33:29
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 07:28:34
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-07 07:28:22
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK) Anna Szymczyk 2018-11-06 13:02:39
Centrum Wspierania Biznesu Anna Szymczyk 2018-11-06 13:01:57
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-05 15:12:00
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-11-05 15:11:41
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:43:05
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:42:44
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:37:10
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:37:00
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:36:21
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:36:01
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:35:06
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-05 13:34:59
raport z konsultacji Anna Dutkiewicz 2018-11-05 11:04:00
informacja o przeprowadzonych konsultacjach Anna Dutkiewicz 2018-11-05 11:03:25
Paweł Chrobak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie Emilia Jenda 2018-11-05 10:37:30
PROTOKÓŁ Z PONOWNYCH WYBORÓW BURMISTRZA DĘBNA -II TURA Anna Szymczyk 2018-11-05 08:52:10
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:45:56
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:45:29
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:42:31
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:42:16
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:42:12
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-10-31 12:42:08