Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Dębna Nr LI/245/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębach Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko.

Granice planu miejscowego obejmują:

  1. Pas terenu o szerokości ok. 100 m i długości ok. 13 km (powierzchnia ok. 128 ha) przebiegający przez obręby geodezyjne Barnówko, Ostrowiec, Dolsk i Różańsko. Przedmiotowy korytarz posłuży do budowy rurociągu wody złożowej relacji OC „Barnówko”– OG „Sulisław” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie możliwości eksploatacji paliw kopalnych na terenie gminy Dębno.
  2. Zwarty obszar o powierzchni ok. 87 ha położony w obrębie geodezyjnym Różańsko na zachód od osiedla Sulisław, przylegający od strony zachodniej do drogi krajowej nr 23. Teren ten obejmuje tereny rolnicze, leśne oraz płaty nieużytków porośniętych zadrzewieniami. Opracowanie planu miejscowego dla tego obszaru wynika m.in. z potrzeby dostosowania zapisów obecnie obowiązującego planu miejscowego (przyjętego w 2014 r.) do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przyjętego w 2017 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: bok@debno.pll, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 16-03-2018 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2018 10:42