herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 46 ust. 1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami) oraz uchwały nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. Urzędzie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 5 w Dębnie, w pokoju nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. o godz. 900 w sali nr 5 (sala posiedzeń).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust 1 pkt 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej do Burmistrza Dębna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Miejskiego w Dębnie, J. Piłsudskiego 5, 74 - 400 Dębno lub e-mail: bok@debno.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018r.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.5.15.2016.TJ                                                                                                                                                                                                                 Dębno, dnia 10 lipca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 12-07-2018 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2018 10:15