Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Dębna uchwały nr LIX/397/2018 z 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno.

Zmiana planu dotyczyć będzie tekstu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w miejscowości Ostrowiec uchwalonego uchwałą nr LVII/411/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z 12 września 2002r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 78, poz. 1607).

Doprecyzowanie ustaleń tekstu planu z 2002 r. obejmować będzie wyłącznie uzupełnienie zasad obsługi infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków. Uzupełnienie tekstu planu nie spowoduje zmian w rysunku planu, przyjętego uchwałą nr LVII/411/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z 12 września 2002r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres bok@debno.pl, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Dębna.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.3.4.2018.TJ        Dębno, dnia 7 listopada 2018 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 13-11-2018 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2018 09:21