Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-07-07 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r. 2014-07-07 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 78/11 położonej w Dębnie przy ul. Poprzecznej 2014-07-01 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargowym 2014-07-01 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2014-07-01 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Dębno w Radzie Nadzorczej Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. 2014-07-01 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w Dębnie teren po byłym NZPOW. 2014-07-07 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Dębnie ul. Dargomyskiej . 2014-07-01 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/21/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do kolonii Sarbinowo. 2014-07-01 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/20/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 2014-06-13 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/20/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie przy ul. J.Piłsudskiego 5. 2014-06-13 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/19/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2014-06-09 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/19/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 361/55 o powierzchni 0,1341 ha położonej w obrębie 6 m. Dębno przy ul. Wiosennej 2014-06-09 08:50