Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 13/5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-03-16 13:47
dokument Zarządzenie Nr 12/5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2011. 2011-03-16 13:12
dokument zarządzenie nr 9/5/2011 z dnia 31 stycznia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2011-04-20 12:06
dokument Zarządzenie Nr 8/4/2011 Burmistrza Dębna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2011-03-07 09:01
dokument Zarządzenie nr 7/4/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna 2011-04-20 12:07
dokument Zarządzenie nr 6/3/2011 Burmistrza Dębna z dnia 19.01.2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-02-25 11:09
dokument Zarządzenie Nr 4/2/2011 Burmistrza Dębna z 11 stycznia 2011r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 98/6 o pow. 0,0018 ha na poszerzenie istniejącej drogi. 2011-02-25 11:09
dokument ZARZĄDZENIE 3/2/2011 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2011rw sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-02-25 11:09
dokument Zarządzenie Nr 2/I/2011 "Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie domu dla bezdomnych wraz z noclegownią". 2011-02-25 11:08
dokument Zarządzenie Nr 1/I/ 2011 Burmistrza Dębna z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargowej. 2011-02-25 11:08