Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 114/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 41/1 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie Mostno, gmina Dębno.


ZARZĄDZENIE NR 114/39/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 1 października 2010 roku

 

 

 

w sprawie: wykupu działki oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 41/1 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie Mostno, gmina Dębno.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami/ oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się co następuje:

 

§ 1

 

Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów numerem: 41/1 o pow. 0,1600 ha, położoną w obrębie Mostno, gmina Dębno przylegająca bezpośrednio do boiska sportowego jako teren pod zaplecze boiska sportowego w drodze rokowań z właścicielem.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym usytuowana jest działka.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka 41/1 położona jest na obszarze przeznaczonym pod teren zabudowy usługowej.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-10-2010 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2010 14:19