Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 120/42/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 2010-11-12 13:23
dokument Zarządzenie Nr 122/42/2010 z dnia 21 października w sprawie zmiany w zarządzeniu Burmistrza Dębna Nr 34/11/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu końcowego. 2010-11-03 14:43
dokument Zarządzenie Nr 117/40/2010 Burmistrza Dębna z dnia 6 października 2010r. W sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2010-10-28 10:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna Nr 119/41/2010 z 15.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 2010-10-28 08:49
dokument Zarządzenie Nr 118/40/2010 Burmistrza Dębna z dnia 6 października 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010. 2010-10-22 13:49
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 116/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bogusław określonej działką nr 115/2 o pow. 0,01 ha wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na tej działce budynku. 2010-10-06 08:08
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 115/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2010-10-05 14:20
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 114/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 41/1 o pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie Mostno, gmina Dębno. 2010-10-05 14:19
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 113/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod drogę. 2010-10-05 14:18
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 112/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 107/19 o pow. 0,0129 ha z przeznaczeniem na parking samochodowy położonej we wsi Ostrowiec Gmina Dębno wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2010-10-05 14:16
dokument Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 111/39/2010 z dnia 1 paździenika 2010r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargowej. 2010-10-06 08:10