Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LVI/399/2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok


projekt 9a

UCHWAŁA NR LVI/ 399 /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 823 737,62 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem 62/100 złotych) wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi powiększenie deficytu, który po zmianie wynosi 18 827 916,85 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście 85/100 złotych).

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/356/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem RS w Smolnicy o przesunięcie 1000 zł środków na utrzymanie boiska z usług na dotacje dla klubu,

- wnioskiem kier. RI o wprowadzenie do budżetu zadań z środków niewygasających, które nie mogą być zrealizowane w terminie dla nich wyznaczonym (30.05 i 30.06): Budowa nowych linii oświetleniowych (PT oświetlenia Różańsko i ul. Kosynierów) - 14.563,35 zł, Modernizacja oświetlenia w gminie (Pt oświetlenia Sarbinowo i ul. Chojeńska) - 22 828,52 zł, Gazyfikacja terenów wiejskich (PT Cychry i Dargomyśl) - 8800 zł, Pt kanalizacji deszczowej na-ul. Grunwaldzkiej - 8100 zł - łącznie 54 291,87 zł

- planowanym zakupem urządzeń na plac zabaw w Warnicy - 20.000 zł - proponowane finansowanie z rezerwy inwestycyjnej,

- ze zmianą § dochodowego dla środków pochodzących z Mechanizmu Norweskiego z 854 na 200,

- koniecznością zwiększonych remontów urządzeń melioracyjnych - 57 000 zł - proponowane finansowanie ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości,

- z interpretacja min. finansów wskazującą dział 900 rozdział 90016 jako właściwy dla dochodów stanowiących w latach ubiegłych dochody GFOŚiGW, obecnie stosowano 75618,

- wprowadzeniem do budżetu środków z GFOŚiGW - niewykorzystanych w ubiegłym roku - 26 446,97 zł,

- wniosku RS w Różański o przesunięcie środków w ramach przyznanego budżetu - 500 zł,

- wniosku dyr. OSiR o wprowadzenie wypracowanych dochodów z Maratonu z przeznaczeniem na tą imprezę - 61 310 zł,

- wniosku kier. OPS o przesunięcie 23 758,40 zł na wkład własny do projektu Pomocna Dłoń,

- w związku z nieskutecznością odwołania konieczność dopłaty dla PEC celem pokrycia wierzytelności względem ECO S.A. w Opolu, po niekorzystnym dla spółki wyroku w sprawie opłat za energię cieplną wg stawek zatwierdzonych przez URE, a nie jak regulował swoje zobowiązania do tej pory PEC wg stawek wynikających z umowy - uregulowanie takiej kwoty wykracza poza możliwości spółki - 590.000 zł (ok. 530 tys. należność główna + odsetki),

- dopłata 112 tys. do PEC na modernizację sieci przesyłowej CO na os. Wyszyńskiego,

- zwiększenia środków na MKS Dąb Dębno - 50 000 zł

- koniecznością pokrycia zgodnie z umową kosztów eksploatacji na budynkach komunalnych wynikających z rozliczenia kosztów i zaliczek za 2009r. - 71 737,62 zł,

łącznie 823 737,62 zł - proponowane finansowanie z wolnych środków za 2009r..

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 16-06-2010 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2010 13:46