Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument LVI/405/2010 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. 2021-07-05 14:37
dokument LVI/404/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród,wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2010-06-10 07:17
dokument LVI/403/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 w sprawieokreślenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lubwynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2010-12-28 09:48
dokument LVI/401/2010 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2008-2011 z perspektywąna lata 2012-2015. 2010-06-10 07:13
dokument LVI/400/2010 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 2010-06-16 13:47
dokument LVI/399/2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok 2010-06-16 13:46
dokument LVI/406/2010 w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2010-12-28 09:52
dokument LVI/402/2010 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno 2014-05-14 08:33