Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA Burmistrza Dębna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie umieszczania plakatów i ulotek wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2023 r.

INFORMACJA

Burmistrza Dębna z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie umieszczania plakatów i ulotek

wyborczych w związku z wyborami

do Sejmu i Senatu RP w 2023 r.

 

I.

Zgodnie z §  ust. 1 uchwały nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam stawka opłaty dziennej za zajęcie 1 m2 pasa drogowego wynosi 1 zł.

W celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg gminnych należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie wniosek o wydanie stosownego zezwolenia wraz ze szczegółowym przedstawieniem na mapie liczby i lokalizacji reklam na poszczególnych drogach publicznych, najpóźniej 10 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg innych niż gminne należy do zarządcy właściwego według kategorii drogi.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona
w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4–6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Materiały wyborcze stanowiące reklamy już umieszczone w pasie drogowym gminnych dróg publicznych bez zezwolenia mogą istnieć do dnia 02 października 2023 r., a po tym terminie zostaną usunięte na zasadach ujętych w pkt II poniżej. Po tym terminie usuwane będą również materiały wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego – Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej materiałów wyborczych stanowiących reklamy jest pełnomocnik komitetu wyborczego. Materiały wyborcze mogą zostać umieszczone w pasie drogowym dopiero po wydaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego wydanego przez właściwego zarządcę drogi. Umieszczanie w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plakatów, afiszy i napisów podlega karze.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na umieszczenie materiałów na umieszczenie materiałów wyborczych na słupach energetycznych należy wystąpić do ENEA Operator
Sp. z o.o. w Poznaniu – Rejon Energetyczny w Dębnie, ul. Gorzowska 3.

art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego – Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia

art. 63a. § 1 Kodeksu wykroczeń – Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu wyborczego materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Gmina Dębno nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na niej budynkach gminnych, na przystankach autobusowej komunikacji publicznej, ogrodzeniach gminnych nieruchomości oraz na gminnych urządzeniach infrastruktury.

Na cele umieszczania materiałów wyborczych nieodpłatnie udostępnia się gminne latarnie (słupy oświetleniowe) w ciągu dróg gminnych oraz gminne tablice ogłoszeniowe na terenie miasta Dębna:

  1. ul. A. Mickiewicza (przy Klubie GISO – tablica ruchoma oraz przy sklepie Biedronka),
  2. ul. J. Słowackiego (deptak pomiędzy budynkiem nr 20-22 – tablica ruchoma),
  3. plac Konstytucji 3-go Maja (3 tablice ruchome),  
  4. ul. Piasta (róg z ul. Armii Krajowej – tablica ruchoma),
  5. ul. Harcerska (tablica ruchoma),
  6. ul. I. Daszyńskiego (róg ul. A. Mickiewicza).

Wszelkie plakaty i ulotki muszą być umieszczone w sposób nietrwały, niepogarszający estetyki otoczenia i niepowodujący jego uszkodzenia oraz niezagrażający bezpieczeństwu.

art. 110 § 3 Kodeksu wyborczego – Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

II.

W przypadku nieusunięcia w terminie 30 dni po dniu wyborów plakatów lub haseł wyborczych postanowi się o ich usunięciu. Usunięcie materiałów wyborczych zostanie powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie (zgodnie z cennikiem wykonawcy – cena ryczałtowa 200 zł brutto za zdjęcie i umycie  przy odległości dojazdu do 10 km, w pozostałych przypadkach cena ryczałtowa 250 zł brutto). W takim przypadku koszty usunięcia plakatów lub haseł ponoszą poszczególne komitety wyborcze.

art. 110 § 6 Kodeksu wyborczego – Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

art. 110 § 7 Kodeksu wyborczego – Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia
o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

 

III.

Informację przesyła się komitetom wyborczym pocztą elektroniczną lub przesyłką operatora pocztowego.

 

Burmistrz Dębna

Grzegorz Kulbicki

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-09-2023 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 29-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-09-2023 13:45