Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak; AP-4.747.10.2023.PM(8), informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji "Wymiana rurociagu DN500 na odcinku Łupowo-Bielinek". - dokument stracił ważność 2024-01-25 11:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.10.2023.PM(3) informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: Wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390KM (21,390km) na odcinku Łupowo - Bielinek. - dokument stracił ważność 2024-01-16 10:48
dokument PRZYGOTOWANIE GMINY DĘBNO DO SEZONU ZIMOWEGO 2023/2024. 2024-01-16 08:15
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administrzacyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Sinnicy w miejscowości Dębno. - dokument stracił ważność 2023-12-28 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji :budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 154 MW na części działki nr 167/5 obręb 9 Kamień Wielki . - dokument stracił ważność 2023-12-28 10:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie w sprawie o wydanie decyzji z dnia 08.12.2023r. znak SZ.ZUZ.4.4210.281.2023.MD o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych. - dokument stracił ważność 2023-12-12 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna 2023-12-05 07:58
dokument informacja o pracach na odwiercie 2023-11-10 12:01
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych Wylotu W1 w km 1+325 Kanału Różańsko na działce 763/1 obręb Różańsko, gmina Dębno. - dokument stracił ważność 2023-11-10 10:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie w sprawie o wydanie decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych. - dokument stracił ważność 2023-11-07 08:19
dokument II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki Star 244 2023-11-14 14:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-10-26 13:32
katalog I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki Star 244 - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna 2023-10-13 08:25
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna 2023-10-13 08:22
dokument Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno" - dokument stracił ważność 2023-10-11 13:08
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie) ścieków przemysłowych, zawierajacych substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów. - dokument stracił ważność 2023-10-10 08:13
dokument INFORMACJA Burmistrza Dębna z dnia 28 września 2023 r. w sprawie umieszczania plakatów i ulotek wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2023 r. 2023-09-29 13:45
dokument obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno - dokument stracił ważność 2023-09-11 14:07
dokument OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O NABORZE RODZIN WSPIERAJĄCYCH 2023-08-23 09:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej - dokument stracił ważność 2023-08-28 09:58
dokument INFORMACJE ORLEN S.A. - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE - KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO DĘBNO DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ 2023-08-18 13:01
dokument ogłoszenie o sprzedaży udział w wysokości 112/512 prawa własności nieruchomości zabudowanej - sygn akt CZ1C/GUp-s/3/2023 - dokument stracił ważność 2023-08-16 08:22
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla "AM PANEL" Sp. z o.o. w Dębnie - dokument stracił ważność 2023-07-24 09:19
dokument Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2023-07-18 12:05
dokument Rozporządzenie 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-07-18 13:19
dokument ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2023-07-13 09:27
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie naboru kandydatów na członków Dębnowskiej Rady Seniorów 2023-06-01 14:46
dokument obwieszczenie - WGGGR.6220.8.2023.WSpo - dokument stracił ważność 2023-05-23 12:30
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o zakończeniu postępowania dowodowego polegającej na budowie elektrowni fotowoltanicznej na dz. nr 18/1, 71/7,75, obr. Krześniczka, gmina Witnica - dokument stracił ważność 2023-04-28 09:10
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-04-27 08:30
dokument Obwieszczenie "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 68 MW na działkach numer 18/1, 71/7, obręb 0011 Krześniczka gmina Witnica" - dokument stracił ważność 2023-04-05 12:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-04-03 12:34
dokument Informacja SZ.RUZ.4211.10-3.2022AW Dyr.Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, przejęcia przez następcę prawnego praw wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Barnówko. - dokument stracił ważność 2023-03-24 13:56
dokument Informacja SZ.RUZ.4211.11-2.2022AW Dyr.Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, przejęcia przez następcę prawnego praw wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego obr. Barnówko dz. nr 114/9. - dokument stracił ważność 2023-03-24 13:52
dokument Informacja SZ.RUZ.4211.12-2.2022AW Dyr.Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, przejęcia przez następcę prawnego praw wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego obr. Barnówko dz. nr 114/9. - dokument stracił ważność 2023-03-24 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Poziomkowej 2023-03-07 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Władysława Jagiełły 2023-03-09 08:19
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Witnica wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "budowa farmy fotowoltanicznej dz. nr 167/5 obr. Kamień Wielki, gmina Witnica dz. 224/1,232/3, 242/3, 451/1, obr. Krześnica, gmina Dębno. - dokument stracił ważność 2023-02-14 13:20
katalog ptasia grypa luty 2023 - KATALOG -
dokument INFORMACJA PGNIG GRUPA ORLEN w sprawie prac na odwiercie BARNÓWKO-7 2023-02-01 12:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-01-31 08:26
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak SZ.RUZ.4211.8.2022.AŁ. informuje, iż zostało wczęte postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Strefy Przyodwiertowej Barnówko 12 oraz Strefy Przyodwiertowej Mostno na działkach nr 208/2 oraz 255/3 obr. Barnówko. - dokument stracił ważność 2023-01-30 09:09
dokument Powiatowy Inspektor Weterynarii w Myśliborzu informuje, że w zawiązku z wystąpieniem wścieklizny na terytorium Polski władze Wielkiej Brytanii zdecydowały o wprowadzeniu środków specjalnych odnoszacych się przemieszczeń handlowych psów, kotów i fretek. 2023-01-27 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie ulicy Poziomkowej 2023-01-17 11:35
dokument Obwieszczenie ws.projektu uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2023 2023-01-13 13:50