Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 32/Z/2020 w sprawie przebudowy mostu kolejowego nad rzeką Myślą zlokalizowanej na terenie gminy Dębno dz. nr 62, 29 obr.ewid. Dębno 7 - dokument stracił ważność 2021-01-04 11:45
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 64/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Myślą na terenie dz. nr 29 obr.ewid. Dębno 7 - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:49
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 62/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego obiektu na terenie dz. nr 44/25 obr.ewid. Dębno 6 - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:50
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 52/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego z przepustem w miejscu istniejącego obiektu na terenie dz. nr 919/11 obr.ewid. Cychry - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:50
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. wszczęcia postępopwania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego przepustu obręb Cychry, nr 919/11 - dokument stracił ważność 2020-12-22 11:46
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych SZ.RUZ.4210.42-6.2020.ZK - dokument stracił ważność 2020-12-09 08:25
dokument Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/Z/2020 z 28.08.2020 r.zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę obiektu inżynierskiego. - dokument stracił ważność 2020-11-13 17:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-11-06 15:14
dokument Wojewoda Zachodniopomoraki obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 64/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacej na przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Myślą na terenie działki nr 29 obręb ewidencyjny Dębno7 - dokument stracił ważność 2020-09-10 11:19
dokument Wojewoda Zachodniopomorski obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62/2020 o ustaleniu loklalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego na terenie dz.nr 44/25 obr. ewid. Dębno 6 - dokument stracił ważność 2020-09-02 08:46
dokument Wojewoda Zachodniopomorski obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 52/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego z przepustem na terenie działki nr 919/11obr. Cychry - dokument stracił ważność 2020-08-17 12:45
dokument ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomośći przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- "przebudowa obejmująca rozbiórkę i budowę nowego przepustu w km 229+746 linii kolejowej nr 430 na rowie w m. Cychry 2020-07-28 13:21
dokument ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomośći przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- "przebudowa obejmująca rozbiórkę i budowę nowego przepustu w km 218+455 linii kolejowej nr 430 na rowie w m. Barnówko 2020-07-28 13:20
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji z dnia 16.06.2020r. znak: DOK.DOK.9700.126.2019.KP udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów i upraw za pomoca istniejacej pompowni melioracyjnej Grzymiradz zlokalizowanej na działce nr 353/1w odrębie Grzymiradz - dokument stracił ważność 2020-06-24 10:39
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Spacerowej w mieście Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu 2020-06-10 13:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 35/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu kolejowego po rozbiórce istniejącego przepustu na terenie działki nr 234 obręb ewidencyjny Mostno i działki nr 591 obręb ewidencyjny Barnówko - dokument stracił ważność 2020-06-10 09:47
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:29
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o szczegółówych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:31
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie przepustu kolejowego na terenie działki nr 234 obręb ewid. Mostno i działki nr 591obręb ewidencyjny Barnówko - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:31
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dębno" 2020-06-08 11:30
dokument Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:32
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w gminie Dębno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 2020-06-08 11:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego przebudowę mostu kolejowego obręb Dębno 2020-03-30 15:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu obręb Cychry 2020-03-30 15:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu obręb Dębno 2020-03-30 15:18
dokument obwieszczenie - dokument stracił ważność 2020-03-26 12:47
dokument Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 2020-06-08 11:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2020 - dokument stracił ważność 2020-01-10 14:03