Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Anna Szymczyk 2024-01-30 06:46:00
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-01-29 13:26:19
kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-29 09:16:53
Uchwała NR LXXX/608/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2024-2028 Monika Gubała 2024-01-26 13:30:29
Uchwała NR LXXX/607/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie Monika Gubała 2024-01-26 13:27:27
kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 13:25:48
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna VIII kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 13:24:19
skład Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2024-01-26 10:04:18
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 10:00:39
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-26 09:59:37
Odpowiedź na zapytanie Nr 459 p. S. Witkowski Monika Gubała 2024-01-26 09:58:44
ZARZĄDZENIE NR 12/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirosław Turów 2024-01-25 13:43:13
ZARZĄDZENIE NR 11/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-01-25 13:41:57
ZARZĄDZENIE NR 10/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirosław Turów 2024-01-25 13:11:38
ZARZĄDZENIE NR 9/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-01-25 13:07:47
ZARZĄDZENIE NR 8/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-01-25 13:06:13
ZARZĄDZENIE NR 7/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie w sprawie pozostawienia oddziału przedszkolnego 3- i 4-latków w budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie Mirosław Turów 2024-01-25 13:03:11
ZARZĄDZENIE NR 6/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie na rok 2024 Mirosław Turów 2024-01-25 12:59:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak; AP-4.747.10.2023.PM(8), informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji "Wymiana rurociagu DN500 na odcinku Łupowo-Bielinek". Monika Gaczyńska 2024-01-25 11:37:44
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Anna Szymczyk 2024-01-24 13:03:39
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2024-01-24 13:02:37
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-01-24 13:02:04
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2024-01-24 13:01:58
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów mias Anna Szymczyk 2024-01-24 13:00:39
zgłaszanie kandydatów do terytoralnych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2024-01-24 12:58:28
Wybory samorządowe 2024 Anna Szymczyk 2024-01-24 12:57:49
Wybory samorządowe 2024 Anna Szymczyk 2024-01-24 12:57:16
POSTANOWIENIE NR 7/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dębno na stałe obwody głosowani Anna Szymczyk 2024-01-23 14:16:48
kadencja 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-23 13:02:42
LXXXI sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 31 stycznia 2024 r. (projekty uchwał) Monika Gubała 2024-01-23 13:01:17
2024 rok Monika Gubała 2024-01-23 12:59:24
Służbowe adresy e-mail Radnych Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2024-01-23 12:58:36
Radni kadencji 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-23 12:58:03
Dyżury radnych w kadencji 2018-2024 Monika Gubała 2024-01-23 12:57:25
LXXXI sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 31.01.2024 r. Monika Gubała 2024-01-23 12:56:30
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 29.01.2024 r. Monika Gubała 2024-01-23 12:53:04
co zabrać ze sobą na Kwalifikację Anna Szymczyk 2024-01-23 12:26:09
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 stycznia 2024 r Katarzyna Trybel 2024-01-22 14:05:14
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.52.2023.AP dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej "Młyniska 2" o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na części działek o nr ewid. 88/3, 89 obręb Młyniska oraz nr ewid. 252/3 obręb Krześnica, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-22 14:04:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GNiOŚ.6220.52.2023.AP dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej "Młyniska 2" o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na części działek o nr ewid. 88/3, 89 obręb Młyniska oraz nr ewid. 252/3 obręb Krześnica, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-01-22 14:03:13