Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Dębna znak GNiOŚ.6220.53.2021.KT z 22.05.2024r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186 w ramach zadania pn: Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Kosy

Nasz znak: GNiOŚ.6220.53.2021.KT                                             Dębno dnia 22 maja 2024r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 33a w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)
 
BURMISTRZ DĘBNA
podaje do publicznej wiadomości informację o:
  1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186 w ramach zadania pn: Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Kosy” (zlokalizowanego na dz. nr 27 obręb 0007 miasta Dębno, gmina Dębno).
  2. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kołodziejczyka w dniu 08.10.2021r.  Burmistrz Dębna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Następnie postanowieniem z dnia 07.12.2022r. stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożono w dniu 08.05.2024r. W dniu 22.05.2024r. podjęto zawieszone postępowanie.
  3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Dębna, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Minister Infrastruktury.
  4. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. W celu określenia terminu oraz sposobu zapoznania się z dokumentacją sprawy konieczny jest wcześniejszy kontakt z osobą prowadzącą postępowanie – Katarzyną Trybel – tel. 95 760 30 01 do 04 wew. 142 lub adres email: k.trybel@debno.pl.
  5. W terminie od 27 maja do 26 czerwca 2024 r. każdy ma prawo złożyć uwagi i wnioski do tej sprawy.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie pokój nr 34 (po uprzednim uzgodnieniu terminu) - w godzinach pracy urzędu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrytkę ePUAP Urzędu: /umdebno/SkrytkaESP
  1. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Dębna.
Burmistrz Dębna
Wojciech Czepułkowski
 
 
Niniejsze obwieszczanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, w miejscu realizacji przedsięwzięcia ul. Prusiec w Dębnie oraz na stronie internetowej www.bip.debno.com.pl
Dzień publicznego ogłoszenia – 22.05.2024r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 22-05-2024 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Czepułkowski 22-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 23-05-2024 12:24