Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 32/7/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-20 11:26:22
ZARZĄDZENIE NR 31/7/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-20 11:04:41
ZARZĄDZENIE NR 30/7/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Dębno Mirosław Turów 2024-03-20 11:03:12
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KADENCJA 2018-2024 Monika Gubała 2024-03-19 13:30:29
zawiadomienie stron o udostepnieniu akt w postępowaniu o wydanie decyzji o środowkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej "Krześnica" o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach o nr ewid. 482/4, 482/5 obręb ewidencyjny Krześnica, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Anna Pawlicka 2024-03-19 10:31:03
POSTANOWIENIE NR 205/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dębno Anna Stańczak 2024-03-18 13:21:48
Kruszenie gruzu budowlanego Adam Trzciński 2024-03-15 12:15:48
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19.03.2024 r. - ODWOŁANE POSIEDZENIE KOMISJI Monika Gubała 2024-03-15 09:14:30
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:30:17
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:27:18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:26:14
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:24:47
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:24:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Szymczyk 2024-03-14 15:23:05
Informacja o losowaniu jednolitych numerów list kandydatów Anna Szymczyk 2024-03-13 14:57:07
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka nr 346 obręb 1 w m. Warnice gm. Dębno. Monika Gaczyńska 2024-03-13 13:33:49
LXXXIII sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 20 marca 2024 r. (projekty uchwał) Monika Gubała 2024-03-13 13:28:14
LXXXIII sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 20.03.2024 r. Monika Gubała 2024-03-13 13:25:27
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 18.03.2024 r. Monika Gubała 2024-03-13 13:21:42
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka ewid. nr 106/1, obręb Dębno3. Monika Gaczyńska 2024-03-13 11:28:21
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka ewid. nr 1, obręb Dębno2. Monika Gaczyńska 2024-03-13 11:26:38
Informacja o losowaniu jednolitych numerów list kandydatów Anna Szymczyk 2024-03-13 10:02:42
Informacja Komisarza Wyborczego II o terminie losowania w celu powołania w gminie Dębno obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r Anna Szymczyk 2024-03-13 08:07:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19.03.2024 r. - ODWOŁANE POSIEDZENIE KOMISJI Monika Gubała 2024-03-12 14:44:34
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Anna Szymczyk 2024-03-12 09:19:17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024r. Anna Szymczyk 2024-03-12 09:18:23
ZARZĄDZENIE NR 21/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2024 rok Mirosław Turów 2024-03-12 09:16:07
Protokół nr 83 / 2024 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z dnia 26.02.2024 r. Monika Gubała 2024-03-11 07:20:43
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dębno z dnia 7 marca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy Dębno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Anna Szymczyk 2024-03-07 15:05:24
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.33.2023.AP.KT dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 44 MW na działkach nr 131, 219, 446, 456/1, 456/3 obręb 0018 Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2024-03-07 14:54:05
zawiadomienie o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania GNiOŚ.6220.56.2023.AP o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i magazynami energii na terenie działek o nr ewid. 467 i 469 obręb Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2024-03-07 14:48:36
ZARZĄDZENIE NR 20/5/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2024 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok Mirosław Turów 2024-03-07 11:13:52
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.20.2022.KT dla przedsięwzięcia: budowa naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 125 MW Sarbinowo w obszarze działek nr 370/1, 32/2, 110/1, 117/1, 83/1, 30/1, 36/1, 640/4, 31, 40/1, 400/3 obręb 17 Sarbinowo, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2024-03-07 10:47:24
ZARZĄDZENIE NR 26/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-03-06 14:42:21
ZARZĄDZENIE NR 25/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66 o powierzchni 0,5800 ha położonej w obrębie 0002 m. Dębno wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Mirosław Turów 2024-03-06 14:41:07
ZARZĄDZENIE NR 29/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-06 13:01:17
ZARZĄDZENIE NR 28/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-06 13:00:12
ZARZĄDZENIE NR 27/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-06 12:59:17
ZARZĄDZENIE NR 24/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/34/2023 Burmistrza Dębna z 26 października 2023 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-03-06 12:58:01
ZARZĄDZENIE NR 23/6/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizującego standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Dębnie Mirosław Turów 2024-03-06 12:56:40