Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnos?c? Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 2020-01-14 10:59
dokument UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia plano?w pracy komisji stałych Rady Miejskiej De?bna na 2019 rok 2018-12-21 09:26
dokument UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej De?bna na 2019 rok. 2018-12-21 09:26
dokument UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 2018-12-21 09:25
dokument UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat 2018-12-21 09:24
dokument UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnos?ci grunto?w stanowia?cych własnos?c? Gminy De?bno 2019-01-24 12:58
dokument UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu uz?ytkowania toru rowerowego typu pumptrack w parku miejskim w De?bnie przy ul. Mys?liborskiej 2019-01-24 12:58
dokument UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na przysta?pienie do realizacji projektu ?Szansa na sukces 2019-2020? na kto?re Gmina De?bno otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji oso?b i rodzin zagroz?onych ubo?stwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje? społeczno ? zawodowa? wykorzystuja?ca? instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo?dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2018-12-21 09:22
dokument UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przysta?pienia Gminy De?bno do wieloletniego rza?dowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 oraz podwyz?szenia kwoty kryterium dochodowego. 2019-01-24 12:58
dokument UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarza?dzeniawyboro?w do samorza?du mieszkan?co?w wsi w sołectwach na terenie gminy De?bno. 2018-12-21 09:21
dokument UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 2019-01-24 12:57
dokument Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 2019-01-02 12:14
dokument UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatko?w, kto?re nie wygasaja? z upływem roku budz?etowego 2018 2018-12-27 14:35
dokument UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. 2019-01-24 12:56
dokument UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019 2019-01-24 12:55