Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZA?DZENIE NR 110/35/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok 2018-11-08 13:52
dokument ZARZA?DZENIE NR 109/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2018-10-25 14:03
dokument ZARZA?DZENIE NR 108/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2018-10-25 07:42
dokument ZARZA?DZENIE NR 107/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2018-10-25 14:04
dokument ZARZA?DZENIE NR 106/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2018-10-25 07:40
dokument ZARZA?DZENIE NR 105/33/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok 2018-10-26 07:48
dokument ZARZA?DZENIE NR 104/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotycza?cego przyje?cia ?Programu Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie De?bno na 2019 rok? 2018-10-17 14:11
dokument ZARZA?DZENIE NR 103/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przeje?cia działki oznaczonej w ewidencji grunto?w nr 515/2 o powierzchni 0,4478 ha połoz?onej w obre?bie 0018 Krzes?nica gm. De?bno wchodza?cej w skład Zasobu Własnos?ci Rolnej Skarbu Pan?stwa 2018-10-15 12:41
dokument ZARZA?DZENIE NR 102/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok 2018-10-15 12:40
dokument ZARZA?DZENIE NR 101/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie uchylenia w cze?s?ci Zarza?dzenia Burmistrza De?bna nr 98/30/2018 z dnia 28 wrzes?nia 2018 roku w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok 2018-10-15 12:31
dokument ZARZA?DZENIE NR 100/31/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 2 paz?dziernika 2018 r. w sprawie wniesienia aportem na rzecz Przedsie?biorstwa Wodocia?go?w i Kanalizacji Sp. z o.o. w De?bnie s?rodko?w trwałych 2018-10-04 08:08
dokument ZARZA?DZENIE NR 99/31/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 2 paz?dziernika 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie przetargowym 2018-10-04 08:07