Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obr. 0005 Dębno, Bogusław i Krężelin

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0005 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 1065 pow. 0,1081 ha Cena wywoławcza 107 500,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00035966/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 działka 1065 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MJ-6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą nieutwardzoną - ul.Bursztynową i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położona w pobliżu centrum miasta w zachodniej jego części. Działka o terenie płaskim, niezagospodarowana, nieogrodzona. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zabudowę. Teren działki odłogowany porośnięty zielenią niską.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIIIb i RIVa”.

 

2. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bogusław gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 135/7 pow. 0,1052 ha Cena wywoławcza 26 500,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00030470/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem brązowym i symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą wewnętrzną ( dz. Nr 135/5) od drogi gminnej i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona w obszarze zabudowy wsi Bogusław. Działka o terenie płaskim i porośnięta dziko rosnącą zielenią, odłogowana. Teren działki przylega do działki zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „Bp”.

 

3. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krężelin gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 90 pow. 0,1700 ha Cena wywoławcza 32 500,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00042221/8.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem żółtym i symbolem R – tereny rolnicze.

Nieruchomość stanowi regularną działkę zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej, i energetycznej. Położona w obszarze zabudowy wsi Krężelin. Działka o terenie plaskim i porośnięta drzewami i trawami, odłogowana. Działka sąsiaduje z terenami rolnymi i terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „Bp”.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 października 2017 roku w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego:

- o godz. 1000 na działkę nr 1065 obręb 0005 m. Dębno

- o godz. 1030 na działkę 135/7 obręb Bogusław

- o godz. 1100 na działkę 90 obręb Krężelin

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 24 października 2017 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-09-2017 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2017 11:16