Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sarbinowo gm. Dębno oznaczonej dz. nr 479/3 i 479/12

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sarbinowo gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działkami:

Dz. nr 479/3 pow. 0,3000 ha Cena 76 000,00 zł

Dz. nr 479/12 pow. 0,1366 ha Cena 35 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00036621/7.

Nieruchomości stanowią regularne działki budowlane z dojazdem drogą gruntową i posiadają dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Położone są w znacznym oddaleniu od zabudowy wsi Sarbinowo. Działki o terenie płaskim i porośnięte samosiewem brzozy. Teren działek znajduje się w pobliżu nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka 479/3 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIVa”, a działka 479/12 jako „Bp”.

 

Przetargi odbędą się w dniu 8 września 2017 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 5 września 2017 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 28-07-2017 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2017 08:43