Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 52

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości  położonej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 52  

Gmina Dębno, miejscowość Dębno, ul. Mickiewicza 52

Działka nr 28/1 o pow. 0,0251ha                                Księga wieczysta KW SZ1M/00029238/3

Lokal użytkowy, położony na parterze budynku o pow. 121,79 m2

Nr

Struktura lokalu

Udział w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego

Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

8

Pomieszczenie o pow. 55,43m2

Pomieszczenie o pow. 26,37m2

Pomieszczenie o pow.  8,50m2

Pomieszczenie o pow.  3,64m2

Pomieszczenie o pow.  7,94m2

Pomieszczenie o pow.  4,31m2

Pomieszczenie o pow.  4,16m2

Pomieszczenie o pow. 11,44m2

 

 

 

1749/10000

 

 

 

167.000,00zł

2. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Mickiewicza w centralnej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 28/1 stanowi budynek mieszkalno-użytkowy 4-kondygnacyjny.

3. Nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Dębno. Brak jest obecnie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w nieruchomości. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. teren  oznaczony jest symbolem MW i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 (piątek) roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 25 kwietnia 2017 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 29-03-2017 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2017 09:36