Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 23/39 położonej w obrębie 7 m. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny

 

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  23/39                    pow. 0,1650 ha                      Cena wywoławcza  80 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej  i energetycznej. Położona jest w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzyna. Działka o terenie płaskim, porośnięta roślinnością trawiastą i miejscami samosiejkami drzew. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej, magazynowej, produkcyjnej i tereny niezabudowane. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „PsVI”.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, a kolejne opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku wynosić będą 3% ceny powiększone o podatek VAT.

Ustala się termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomości na okres 3 lat, a termin zakończenia budowy na 5 lat od dnia nabycia prawa do nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 21 marca 2017 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 10-02-2017 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 10-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2017 13:35