Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczne przetargi ustne na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej oznaczonej dz. nr 23/36 obręb 7 m. Dębno i udziału 1/4 w nieruchomości zabudowanej w Cychrach przy ul. Witosa 3 (dz. nr 687)

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  23/36                    pow. 0,1575 ha                      Cena wywoławcza  80 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej  i energetycznej. Położona w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzyna. Działka o terenie płaskim i porośnięta trawą. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia oświetleniowa

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „RVI”.

 

I publiczny przetarg ustny ograniczony

 

1. Na sprzedaż udziału 1/4 w nieruchomości zabudowanej położonej w Cychrach przy ul. Witosa 3 na działce gruntu oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 687 o pow. 0,2396 ha.

 

cena udziału 1/4 - 23.000,00zł

 

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00011067/4.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na skraju skupionej zabudowy mieszkaniowej z ogrodami, gospodarczymi i polami uprawnymi, ogrodzona, podwórze piaszczyste i trawiaste. Dogodne położenie w stosunku do tras komunikacyjnych, z dojazdem z pieszym dostępem, położone na terenie równinnym. Kształt działki to nieregularny prostokąt. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, w części podpiwniczonym, zbudowany metodą tradycyjną z cegły pełnej czerwonej na fundamentach z kamienia o pow. użytk. 175,40m2 , z piwnicami o pow. 218,23m2. Podzielony wewnętrznie na cztery lokale ze wspólnym korytarzem i schodami na poddasze (lokale prawnie nie zostały wydzielone). Nieruchomość zabudowana także 3 budynkami gospodarczymi o pow. 190,93m2, 40,52jm2 i 15,74m2. Działka położona korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych, z dojazdem z pieszym dostępem, położone na terenie równinnym. Kształt działki regularny. Grunt ma dostęp do urządzeń komunalnych: energia, woda, kanalizacja, ulica piaszczysta z trawiastym poboczem.

Nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Dębno. Brak jest obecnie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w nieruchomości. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. teren w części oznaczony jest symbolem MN i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do pozostałych współwłaścicieli działki 687 położonej w Cychrach.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 14 grudnia 2016 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 15-11-2016 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2016 08:52