Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I i II publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

I  publiczny przetarg ustny

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  941/10                          pow. 0,1135 ha                           Cena   150 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00022845/2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2005 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 14UH z przeznaczeniem pod usługi handlu.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą utwardzoną i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona jest w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzynia. Działka o terenie płaskim i porośnięta trawą. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty branży handlowej oraz stacja paliw a  w niedalekiej odległości zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

oraz II publiczny przetarg ustny

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  23/39                          pow. 0,1650 ha                    Cena wywoławcza 115 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Położona w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzyna. Działka o terenie płaskim i porośnięta trawą. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia oświetleniowa

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Ps VI”.

 

Przetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2016 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

     Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 5 kwietnia 2016 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 22-02-2016 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 22-02-2016 07:27