Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Plan pracy Rady na 2016

 

                                                                                                        Załącznik nr. 1 do uchwały nr XVIII/132/2015

                                                                                                             Rady Miejskiej w Dębnie  z dnia 22.12.2015r.

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Dębnie na rok 2016.

 

LP

   MIESIĄC

Tematy  sesji

Odpowiedz za przygotowanie materiałów

1

STYCZEŃ

1.Informacja nt promocji oraz w zakresie

   współpracy zagranicą i miastami partnerskimi

   Gminy Dębno  za 2015r oraz plan na 2016r.

2.Sprawozdania roczne z prac komisji RM i sesji RM.

3.Sprawy bieżące. 

PiR 

 

Przewodniczący RM i komisji RM

  2

LUTY

1.Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich w

    2015r.

2.Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2015r.

3.Informacja z działalności CWB.

4.Sprawy bieżące.

OKiS 

Sekretarz Gminy

CWB

3

MARZEC

1.Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych    

    oraz o zaspokajaniu potrzeb w zakresie mieszkań

    socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i

    Gminy Dębno.

2. Sprawy bieżące.

 GNiOŚ

4

KWIECIEŃ

1.Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno;

- informacja Policji’

- informacja Straży Pożarnej,

- informacja Straży Miejskiej,

2.Działalność OSP w Gminie Dębno.

3.Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia

    bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

4.Ocena zasobów opieki społecznej.

5.Sprawy bieżące.

 Policja, SP,SM

 

OSP

Burmistrz

OPS

5

MAJ

1.Uroczysta sesja – Święto Konstytucji 3-go Maja –

     1050 rocznica chrztu Polski

2.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

   Gminy Dębno za 2015r oraz podjęcie uchwały w

   sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

    Dębna

3. Sprawy bieżące.

 Sekretarz Gminy, Przewodniczący RM

Skarbnik Gminy

6

CZERWIEC

1.Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli i żłobka.

2.Informacja o przygotowaniu placówek

    oświatowych do akcji letniej.

3.Sprawy bieżące.

 OKiS

 

OKiS

7

LIPIEC

Przerwa urlopowa

 

8

SIERPIEŃ

1.Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF Gminy

    Dębno za I półrocze 2016 r.

2.Przygotowanie placówek oświatowych do

    nowego roku szkolnego – razem z powiatem

3.Sprawy bieżące.

Skarbnik Gminy

 

OKiS,  

9

WRZESIEŃ

1.Przyjęcie programu współpracy Gminy Dębno

   Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

   Prowadzącymi działalność w zakresie pożytku

   Publicznego na 2017r.

2.Sprawy bieżące.

Pełnomocnik Burmistrza 

10

PAŹDZIERNIK

1.Informacja o wynikach analizy oświadczeń

   majątkowych radnych RM.

2.Uchwalenie stawek podatkowych na 2017r.

3. Sprawozdanie  z pracy szkół w roku szkolnym

     2015/2016 perspektywy funkcjonowania oświaty

     w Gminie Dębno.

4.Sprawy bieżące.

Przewodniczący RM

Skarbnik Gminy

OKiS

11

LISTOPAD

1.Uroczysta Sesja RM – Święto Niepodległości.

 

2.Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na

    2017r

3.Sprawy bieżące.

 Sekretarz, Przewodniczący RM

Pełnomocnik Burmistrza

12

GRUDZIEŃ

1.Uchwalenie planu pracy RM na 2017 r.

 

2.Uchwalenie planów pracy komisji stałych RM na

    2017r

3.Uchwalenie budżetu Gminy Dębno na 2017 r. i   

    WPF na lata 2017-2027.

4.Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący RM

Przewodniczący Komisji

Skarbnik Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-12-2015 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2015 12:54