Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/38/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2016-01-07 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/38/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023 2016-01-07 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/38/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016. 2015-12-31 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 154 / 38 / 2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych na, których usytuowane są cmentarze gminne. 2015-12-31 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/37/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Dębno 2015-12-23 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/37/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-12-23 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Żłobka Gminnego w Dębnie 2015-12-15 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 637/112 i 637/113 o łącznej powierzchni 1,7606 ha położonych w obrębie Cychry gm. Dębno wchodzącycjh w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2015-12-15 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargowej 2015-12-14 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-12-14 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2015-12-14 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/36/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2015-12-14 11:32