Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I i II publiczne przetargi ustne na sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

I  publiczny przetarg ustny

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  23/39                          pow. 0,1650 ha                    Cena wywoławcza 120 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z  dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej  i energetycznej. Położona w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzynia. Działka o terenie płaskim i porośnieta trawą. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia oświetleniowa

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „Ps VI”.

 

oraz II publiczny przetarg ustny

1. Na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 62/5 położony w Dębnie przy ul. A. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 107,23 m² składający się z 4 pokoi, 2 kuchni, łazienki z wc i korytarza. Z lokalem związany jest udział 1121/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie współużytkowania wieczystego działek nr 30/97 i 30/86 o powierzchni 0,0379 ha :

 

Lokal nr 62/5                      pow. uż. 107,23 m²              Cena wywoławcza – 130 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00027115/1.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku lokal położony jest na obszarze oznaczonym symbolem MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze po prawej stronie klatki schodowej w budynku nr 62 przy ul. Mickiewicza u zbiegu z ul. Baczewskiego. Budynek mieszkalny w zabudowie półzwartej jednoklatkowej , czterokondygnacyjny z 1910 roku. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 11,00 m² i 5,15 m².

 

2. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  1023                          pow. 0,1168 ha                      Cena wywoławcza  66 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00046921/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 48MN/U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do trapezu z dobrym dojazdem drogą nieutwardzoną i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona w osiedlowej strefie miasta w rozwidleniu ul. Piasecznej i Pułaskiego w niedalekiej odległości od obiektów usługowo - handlowych. Działka o terenie płaskim. W niedalekiej odległości od przedmiotowej działki położona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny przeznaczone pod taką zabudowę. Wzdłuż zachodniej granicy działki, wzdłuż ul. Piasecznej przebiega napowietrzna linia oświetleniowa a w południowo – zachodnim narożniku działki posadowiony jest słup oświetleniowy

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „Bp”.

 

3. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bogusław gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  135/7                          pow. 0,1052 ha                      Cena wywoławcza  24 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00030470/1.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą wewnętrzną ( dz. Nr 135/5) od drogi gminnej i posiada dostęp do sieci  wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona w obszarze zabudowy wsi Bogusław. Działka o terenie płaskim i porośnięta dziko rosnącą zielenią, odłogowana. Teren działki przylega do działki zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „Bp”.

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 22 grudnia 2015 roku ( wtorek) w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego:

-  o godz. 930 na działkę 23/39 ob. 7 m. Dębno

-  o godz. 1000 na lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 62/5

-  o godz. 1030 na działkę nr 1023 ob. 5 m. Dębno

-  o godz. 1100 na działkę nr 135/7 ob. Bogusław gm. Dębno

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 18 grudnia 2015 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

Lokal mieszkalny będzie można obejrzeć w dniu 10 grudnia 2015 roku w godz. 10:00 – 12:00.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-11-2015 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2015 14:36