Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Dębna

ogłasza

I publiczny przetarg ustny

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  45/34                          pow. 0,6783 ha                   Cena wywoławcza  306 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00038989/8.

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dargomyskiej z dala od centrum miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej nie utwardzonej.  Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjna i tereny leśne. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej Działka nie zagospodarowana porośnięta trawą i samosiewami drzew.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta Dębno działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „RIVa, RV, RVI”.

 

2. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 6 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  198                          pow. 0,0385 ha                        Cena wywoławcza  21 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041076/9.

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Droga Zielona w pośredniej strefie miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.  Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowo –produkcyjna i garaże. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej Działka nie zagospodarowana porośnięta trawą.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 198 położona jest na obszarze  oznaczonym symbolem: P z zapisem tereny zabudowy produkcyjnej.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2015 roku:

1/ o godz. 1000 na działkę 45/34  

2/ o godz. 1030 na działkę 198

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 24 kwietnia 2015 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

- Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

- Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

- Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.

- Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

- Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

- Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

- Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 23-03-2015 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2015 15:03