Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przycięcie dzrew na cmentarzu w m.Cychry

Znak GNiOŚ.6131.59.2015.KT.1                                                                                                                               Dębno dnia 25 lutego 2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający : Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030

Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przycięcie drzew na cmentarzu w m.Cychry

2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. korekta koron 10 szt. drzew z rodzaju lipa rosnących na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Cychry, gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie,
  2. korekta powinna obejmować obniżenie wysokości korony każdego ww. drzewa do wysokości 10 m n.p.t., bez usuwania gałęzi znajdujących się poniżej miejsca cięcia,
  3. wszelkie prace powinny być wykonane bez wjazdu na teren cmentarza ciężkim sprzętem (np. podnośnikiem, ciągnikiem itp.),
  4. zeskładowanie drewna pozyskanego w trakcie prac w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie cmentarza w m.Cychry w taki sposób aby nie stwarzało to zagrożenia i nie utrudniało swobodnego przejścia,
  5. wygrabienie i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac z wszelkich powstałych w ich wyniku odpadów,
  6. zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno (Uchwała NR XXX/243/2012 Rady Miejskiej w Dębnie).

Przedmiotowe drzewa były już niegdyś formowane. W chwili obecnej mają niezbyt rozłożyste korony a ich wysokość wynosi ok. 15m.

3. Termin realizacji zamówienia: do 20 marca 2015r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Miejski
w Dębnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 34
lub pod nr telefonu 95 760 30 02 do 04 wewnętrzny 142
.

Zamawiający dopuszcza składanie do Zamawiającego zapytań i udzielenie odpowiedzi tylko w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej k.trybel@debno.pl.

5. Kryteria wyboru ofert: 100% najniższa cena.

6. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, uprawnienia): wpis do KRS lub CEiDG zgodny
z zakresem prac w ramach oferty oraz posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonych prac.

7. Zamawiający przewiduje powierzenie wykonania zadania w formie umowy.

8. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej ze wskazaniem ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotowego zadania,

b) do oferty należy dołączyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,

c) ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Oferta: Przycięcie drzew na cmentarzu w m.Cychry.

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 6 marca 2015r, do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta (budynek B pokój nr 1).

10. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

a) mapa cmentarza z zaznaczoną lokalizacją drzew objętych zamówieniem.

BURMISTRZ DĘBNA

PIOTR DOWNAR

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-02-2015 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2015 12:54