Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 35/8/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie Nr 35/8/2015
Burmistrza Dębna

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( j.t. Dz.U 2014.518 zm. 2014.906) oraz Uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 roku Nr 91 poz.1931 zm. 2010 Nr 65 poz. 1232) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną opisaną
w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr

 do Zarządzenia Nr 35/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obręb 7 m. Dębno

Działka nr 45/34 o powierzchni 0,6783 ha           cena nieruchomości - 306 000,00 zł

do ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00038989/8.

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne. rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne jednorodzinnej.

2. Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą nieutwardzonej i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona na skraju miasta w południowej jego części w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi Dargomyśl i dalej w kierunku Porzecza. Stan usług, zaplecza bytowego zły. Działka o terenie płaskim i porośnięte trawą. W niedalekiej odległości od przedmiotowej działki położone jest zrekultywowane składowisko odpadów, tereny leśne oraz zakłady produkcyjne.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym w trybie art. 37 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

4. Szczegółowe warunki nabycia nieruchomości ustalone zostaną w protokole z przetargu.

5. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1
i pkt.2 mają prawo złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 05-02-2015 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 05-02-2015 15:32