Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II i III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości i lokali

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

II  i III publiczny przetarg ustny

II przetarg :

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  940/7                          pow. 0,0879 ha                             Cena   60.000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020064/9.

Nieruchomość nie zabudowana  położona w miejscowości Dębno, obręb 5 przy ulicy Siewnej, Kształt działki nr 940/7 zbliżony do prostokąta z odciętym narożnikiem na poszerzenie drogi wewnętrznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni trwałej. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada  dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie dość korzystne - występują pojedyncze zadrzewienia i zakrzaczenia.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

 

2. Na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego na poddaszu budynku w Dębnie przy ul. Piłsudskiego nr 4 składającego się z 1 pomieszczenia użytkowego o powierzchni 13,63m2.

Lokal położony jest w budynku położonym na działce oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 17/1 o pow. 0,0318ha dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW SZ1M/00032892/9

Nr

Struktura  lokalu

Udział w częściach wspólnych i gruncie

Cena wywoławcza

1.

Pomieszczenie nr 1 - 13,63m2

30/1000

11 000,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż lokalu ograniczony jest do właścicieli lokali w budynku nr 4 przy ul. Piłsudskiego.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w budynku zlokalizowanym w śródmiejskiej strefie miasta w otoczeniu zabudowy wielo mieszkaniowej z usługami oraz obiektami Urzędu Miejskiego, Urzędu Pracy oraz oddziału poczty. Dostęp do ruchu kołowego i pieszego dla przedmiotowej nieruchomości dogodny ze względu na bliskie położenie przy ulicy o nawierzchni twardej.  Przedmiotowa działka na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem posiada kształt prostokąta a jej powierzchnia jest zbliżona do płaskiej. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową,  kanalizacyjną, gazową telekomunikacyjną  i energetyczną. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalno-użytkowy w zabudowie zwartej o 3 kondygnacjach nadziemnych z częściowym użytkowym poddaszem, z całkowitym  podpiwniczeniem.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , poniemiecki wybudowany w 1909 roku.

Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/417/2006 z dnia 24.08.2006r. w sprawie uchwalenia MPZP w rejonie ulic: Mickiewicza, Piłsudskiego i Słowackiego miasta Dębna  oznaczona jest symbolem 16 MW ,U  i zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze, możliwość adaptacji poddasza oraz wprowadzenie na teren zieleni urządzonej

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań

 

oraz III przetarg:

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  588                          pow. 0,0618 ha                        Cena wywoławcza  36 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041115/5.

Przetarg na powyższą nieruchomość ( tj.dz. 588) jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

Nieruchomość nie zabudowana położona przy ul. Włościańskiej w niedalekiej odległości od centrum miasta. Kształt działki w postaci wydłużonego trapezu.   Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.  Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Działka nie zagospodarowana, zarośnięta samosiewem drzew liściastych i zachwaszczona. Na usunięcie drzew i krzewów, których wiek przekracza 10 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2013r działka 588 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23MN/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIIIa”

 

2. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  545/2                          pow. 0,2516 ha                             Cena   66 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00037760/0.

Nieruchomość nie zabudowana położona w pobliżu centrum wsi Dargomyśl za budynkiem nr 78. Kształt działki w postaci regularnego prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – drogi wojewódzkiej. 

Jej sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, dalej tereny wykorzystywane rolniczo a przeznaczone pod zabudowę oraz tereny leśne. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Działkę cechują korzystne warunki przyrodnicze, społeczne i sąsiedzkie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu   geodezyjnego Dargomyśl uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013r działka 545/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15MN/U z zapisem - zabudowa mieszkalna jednorodzinna z usługami. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RV, RVI”

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.:

- o godz. 1000 na działkę 940/7 ob. 5 m. Dębno

- o godz. 1030 na lokal nr 4/8 ul. Piłsudskiego

- o godz. 1130 na działkę 588 ob. 5 m. Dębno

- o godz. 1100 na działkę 545/2  ob. Dargomyśl

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 15 grudnia 2014 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 13-11-2014 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 12-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 13-11-2014 07:58