Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 83/27/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy


Zarządzenie Nr 83/27/2014
Burmistrza Dębna

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ j.t. Dz.U.2013.594/ i art. 35 ust. 1 i art. 37 ust 2 w związku z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.
o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.2014.518/ oraz uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej
w Dębnie z dnia 25 września 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2008r. nr 91, poz. 1931/ oraz uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2010 roku nr 65, poz. 1232/, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową wymienioną
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UM w Dębnie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar


Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia nr 83/27/2014r.

Burmistrza Dębna

z dnia 27 sierpnia 2014 r

W Y K A Z

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Lp

Nr

ewidencyjny nieruchomo-ści

Oznaczenie w księdze

wieczystej

KW Nr

Powierzchnia

w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Przeznaczony

Do: sprzedaży

Wartość gruntu

Wartość

udziału

budynku

gospod.

Cena

udziału

gruntu

Wartość lokalu mieszkalnego

Cena

Nieruchomości

lokalowej

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Działka

188/2

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym

KW SZ1M

/00036506/5

0,2136ha

Dolsk 42/2

Lokal mieszkalny nr 2

o pow. 60,70m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z w.c. położony na parterze budynku

1 kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem oraz pom. gospodarcze w obrębie budynku o pow. 112,60m2

Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : MN i zapisem : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal

mieszkalny

i

Grunt w udziale

727/1000

18.306zł

15.049zł

13.308 zł

14.857 zł

43.214 zł

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego .

cena nieruchomości obowiązuje do lipca 2015 roku

Osobom, którym przysługuje na podstawie Art. 34 ust 1 i 2 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu szczegółowe warunki nabycia

nieruchomości określone zostaną w drodze rokowań .

Wywieszono …………………….. Zdjęto ………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-08-2014 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 27-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2014 13:23