Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  260/7                          pow. 0,2061 ha                      Cena wywoławcza  90 100,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00033173/0.

Nieruchomość nie zabudowana położona przy ul. Kaliny z dala od centrum miasta. Kształt działki w postaci regularnego trapezu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.  Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny wykorzystywane rolniczo a przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej i gazowej z ul. Hołdowniczej i Kaliny. Działka nie zagospodarowana, zarośnięta i zachwaszczona. Przez działkę przebiega wzdłuż zachodniej granicy przyłącze wodociągowe do działki 260/6 ob. 4 m. Dębno

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

 

2. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Sarbinowo oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  269/1                          pow. 0,0069 ha                        Cena wywoławcza  4 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041148/5.

Nieruchomość  zabudowana jest budynkiem starej remizy OSP o powierzchni użytkowej 35,80 m2. Położona jest przy drodze krajowej w kierunku Chojny w miejscowości Sarbinowo w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudową wiejską siedliskową  Położona jest w pobliżu kościoła, szkoły podstawowej i przystanku PKS - w centrum wsi. Działka posiada kształt foremny zbliżony do  prostokąta o powierzchni płaskiej. .

Działka posiada dostęp z drogi krajowej. Uzbrojona jest w media: wodę zimną, energię elektryczną. Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „Bi”.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 269/1 położona jest na obszarze  oznaczonym symbolem: MN  zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

3. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  588                          pow. 0,0618 ha                        Cena wywoławcza  41 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041115/5.

Przetarg na powyższą nieruchomość (tj.dz. 588) jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

Nieruchomość nie zabudowana położona przy ul. Włościańskiej w niedalekiej odległości od centrum miasta. Kształt działki w postaci wydłużonego trapezu.   Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.  Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Działka nie zagospodarowana, zarośnięta samosiewem drzew liściastych i zachwaszczona. Na usunięcie drzew i krzewów, których wiek przekracza 10 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej,Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2013r działka 588 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23MN/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIIIa”

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędąsię w dniu 27 czerwca 2014 roku o godz. 1000 na działkę 260/7, o godz. 1030 na działkę 269/1 i o godz. 1100 na działkę 588 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 24 czerwca 2014 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 23-05-2014 07:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2014 07:07