Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIX/379/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu sprawy nieprawidłowości i zaniedbań przy budowie instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie.


Uchwała Nr XLIX/379/2014
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przekazania Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu sprawy nieprawidłowości i zaniedbań przy budowie instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1  w Dębnie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 304 §2 ustawy z dnia 6  czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)) Rada Miejska w Dębnie uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem wynikającym z protokołu 37/2014 i 38/2014 Komisji Rewizyjnej oraz w związku z pismem pana …. przekazuje się do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu sprawę nieprawidłowości i zaniedbań przy budowie instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1  w Dębnie oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora ZEAS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Paweł Patkowski

 


 

Uzasadnienie

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna w protokołach 37/2014 i 38/2014 wnioskowała o skierowanie do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu sprawy, według niej, uzasadnionego podejrzenia fałszowania dokumentacji, podawania nieprawdy, a tym samym niedopełnienia obowiązków przez Dyrektor ZEAS Danutę Patkowską, oraz w związku z pismem pana …, które wpłynęło do radnych Rady Miejskiej, Rada Miejska w Dębnie przekazuje niniejsze sprawy do Prokuratury celem podjęcia właściwych działań.

Zm. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1262, 1282 i 1436 oraz z 2014 r. poz. 85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 373A6536-A8A7-4D96-8E7F-2AB6A8B21C9B. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 373A6536-A8A7-4D96-8E7F-2AB6A8B21C9B. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 31-03-2014 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 27-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 31-03-2014 08:50