Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 454/2 w obr. Dargomyśl gm. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  545/2                          pow. 0,2516 ha                             Cena   66 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00037760/0.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w pobliżu centrum wsi Dargomyśl za budynkiem nr 78. Kształt działki w postaci regularnego prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – drogi wojewódzkiej. 

Jej sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, dalej tereny wykorzystywane rolniczo a przeznaczone pod zabudowę oraz tereny leśne. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Działkę cechują korzystne warunki przyrodnicze, społeczne i sąsiedzkie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013r działka 545/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15MN/U z zapisem - zabudowa mieszkalna jednorodzinna z usługami. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RV, RVI”

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędziesię w dniu 28 marca 2014 roku (piątek) o godz. 1000   w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy wpłacić do 25 marca 2013 roku (wtorek)  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-02-2014 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 20-02-2014 10:02