Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabytkową willą wraz z otoczeniem przy ul.A.Mickiewicza 43 w Dębnie

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 4, Gmina Dębno, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie

 

Nieruchomość zabudowana zabytkową willą wraz z otoczeniem wpisana jest do rejestru zabytków - decyzją Nr A-200 z dnia 18 stycznia 2005 roku, znak: DZ-4200/51/O/04/2005 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Położona jest przy głównej ulicy w miejscowości Dębno, tj. ulicy Mickiewicza - drodze krajowej w Województwie Zachodniopomorskim, Powiecie Myśliborskim, w otoczeniu zabudowy usługowo-handlowej, administracyjnej i mieszkaniowej. Działka posiada kształt foremny zbliżony do  trapezu o powierzchni płaskiej. Na działce znajduje się budynek willi, ogrodzenie i cokoły, chodnik oraz drzewostan i krzewy. Budynek II kondygnacyjny wzniesiony w 1897 roku, całkowicie podpiwniczony. Przedmiotowy budynek stanowi reprezentatywny przykład miejskiej wilii z końca XIX w. zaprojektowanej w formach neorenesansowych.

Powierzchnia ogólna wynosi  553,94 m2, w tym: powierzchnia piwnic 180,63 m2 (przy wysokościach od H=1,98 m do H=2,35),  powierzchnia parteru 200,71 m2, powierzchnia piętra 172,60 m2, kubatura budynku wynosi 2419,23 m3.

Budynek pokryty dachem czterospadowym. Występująca na działce zieleń jest drzewostanem mieszanym, porośnięta m. in. starymi drzewami buku, lipy, brzozy, cisu, itp. Występują także różnego rodzaju krzewy ozdobne.

Działka posiada dostęp z drogi krajowej ulicy Mickiewicza. Uzbrojona jest w media: wodę zimną, kanalizację sanitarną, gaz, elektryczność. Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencja gruntów jako „B”. Przyszły nabywca zobowiązany będzie do opieki nad zabytkiem zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Brak obecnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona jest zabudowana nieruchomość. Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 364 położona jest na obszarze  oznaczonym symbolem: MW i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Dz. nr 364   powierzchnia   0,2926  ha           cena wywoławcza   1.200.000,00 zł

 

Zgodnie z art. 68 ust. 3  cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW SZ1M/00034708/7

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 roku (piątek) o godz. 1000w sali posiedzeń   UM Dębno.

 

Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy  wpłacić  do 25 kwietnia 2014 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny  osiągniętej w przetargu dolicza się  podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-02-2014 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 21-02-2014 14:37