Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Kwiatowej i Siewnej w Dębnie

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie 5 m. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Dz. nr  940/5                          pow. 0,0969 ha                             Cena   64.000,00 zł

Dz. nr  940/6                          pow. 0,0919 ha                             Cena   61 000,00 zł

 

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020064/9.

 

Nieruchomości nie zabudowane  położone w miejscowości Dębno, obręb 5 w rejonie ulicy Kwiatowej oraz Siewnej, Kształt działek nr 940/5, 940/6 zbliżony do prostokąta z odciętymi narożnikami na poszerzenie drogi wewnętrznej. Działki posiadają  dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul.Siewnej oraz gruntowej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomości posiadają  dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie korzystne.

 

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki sklasyfikowane są zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędziesię w dniu 7marca 2014 roku (piątek) o godz. 1000   w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

     Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy  wpłacić  do 4 marca 2014 roku (wtorek)  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-02-2014 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 20-02-2014 10:01