Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem gospodarczym /po byłej hydroforni/, dz. nr 816/4 obr. Różańsko, gm. Dębno.

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I rokowania

 

 I.  Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Różańsko, Gmina Dębno, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie

 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem gospodarczym /po byłej hydroforni/. Wjazd na nieruchomość wąską drogą gruntową pomiędzy  budynkami mieszkalnymi Nr 28 i 29 w kierunku pól. Działka posiada dogodny dostęp do wiejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej.  Działka zaopatrzona jest w urządzenia komunalne (droga o nawierzchni  gruntowej, dalej asfaltowej, sieć wodociągową i energetyczną (sieć elektryczna). Działka ma kształt prostokąta, teren równy w części ogrodzony  resztkami siatki na słupkach metalowych. Otoczenie nieruchomości to zabudowa wiejska siedliskowa z działkami przydomowymi zabudowanymi budynkami gospodarczymi.  Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji średni. Nieruchomość od dłuższego czasu opuszczona niezagospodarowana.

Znajdujący się na działce budynek jest murowany, otynkowany z płaskim dachem dwuspadowym pokrytym papą. Budynek wcześniej pełnił rolę hydroforni.  Składa się z jednego pomieszczenia . Rok budowy budynku ok. 1970. Powierzchnia użytkowa – 44,08 m2  a powierzchnia zabudowy – 51,03 m2, wysokość budynku 3,5 m. 

Brak obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona jest nieruchomość.

Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka   położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R i zapisem – tereny rolnicze. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako „B”. Nieruchomość  nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

 

Dz. nr  816/4              pow.  0,0700 ha                          Cena wywoławcza        14.000,00  zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowy w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00041212/5

 

I przetarg w dniu 18 czerwca 2013 roku oraz II przetarg w dniu 6 września 2013 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do 25 lutego 2014 roku w kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

Zainteresowanych nabyciem prawa własności powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert adresowanych do Burmistrza Dębna  w terminie do  25 lutego 2014 roku do godz. 1500.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – dz. 816/4 – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKOWANIAMI” która  zawierać powinna:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę oraz  siedzibę,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości  nastąpi w dniu 28 lutego 2014  roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie

 • Cena  osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na  raty.
 • Nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 • Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 20% ceny.
 • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w rokowaniach podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

      Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostanie na poczet  ceny nabycia.
 • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.
 • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

 

Zastrzeżenie: Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacje dot. sprzedaży w/w nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim Dębno  pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400 bądź pod nr telefonu:  95 760 30-02 do 04  wew. 140 lub 143.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 16-01-2014 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 20-02-2014 10:01