Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

plan pracy na 2014 rok


Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dębnie

nr xlv/356/2013 z dnia 30.XII.2013 r

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2014 ROK

Miesiąc

Tematy sesji

Odpowiedz. za przygotowanie materiałów

STYCZEŃ

--------------------

LUTY

 1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych na 2014 r i

przedstawienie sprawozdań z pracy RM i komisji stałych

za 2013 r

 1. Sprawy bieżące

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r oraz

 2. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2013 r.

 3. Informacja z działalności OSiR w 2013 r oraz innych organizacji sportowych( MKS”Dąb Dębno”, kluby wiejskie, UKS,SZS)- zasady funkcjonowania i dotowania sportu w gminie.

 4. Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie Dębno(DOK, Biblioteka,Stowarzyszenia)

 5. Harmonogram zadań inwestycyjnych i remontowych.

 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący RM , Przewodniczący Komisji

----------------------

Pełnomocnik Burmistrza

Kierownik OKiS

Kierownik OPS

Dyrektor OSiR, przedst. organizacji

Kierownik RI

OKiS

MARZEC

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno.

 2. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Dębno.

 3. Ocena stanu technicznego dróg gminnych, organizacji ruchu drogowego w mieście w zakresie bezpieczeństwa.

 4. Sprawy bieżące.

SM, Policja, Straż Pożarna

Skarbnik

Burmistrz

Kierownik GPiK

KWIECIEŃ

 1. Sprawozdanie z udzielenia dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.

 2. Ocena zasobów opieki społecznej

3. Informacja z działalności WTZ za 2013r

4. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2013 rok;

5. Sprawy bieżące.

Koordynator

Kierownik OPS

Kierownik WTZ

Sekretarz Gminy

MAJ

1. Uroczysta akademia - Święto Konstytucji 3-go Maja

 • Informacja na temat realizacji zadania utrzymanie czystości i porządku w Gminie Dębno.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Dębno za 2013 r. oraz podjęciem uchwały w

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dębna.

 1. Informacja na temat promocji oraz w zakresie współpracy z

zagranicą i miastami partnerskimi Gminy Dębno za 2013 r oraz plan na 2014 r

Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 1. Sprawy bieżące

Przewodn.RM

Sekretarz

Prezes PUK

Kierow. GNiOŚ

Skarbnik

Burmistrz

Kierownik PiR

Przewodniczący Rady Młodziezowej Sekretarz

CZERWIEC

 1. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli.

 2. Informacja z działalności Centrum Usługowo Doradcze

 3. Informacja z działalności spółek gminnych DTBS, PUK, PWiK

 4. Sprawy bieżące

Kier OKiS

CUD

SIERPIEŃ

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPI Gminy Dębno za I półrocze 2014r.

 2. Ocena wykonalności zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w 2014 r w wydziałach Urzędu Miejskiego i jednostkach gminnych

 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 4. Informacja o utrzymaniu i gospodarowaniu cmentarzami w I półroczu 2014 na terenie Gminy Dębno.

 5. Sprawy bieżące.

Skarbnik Burmistrz

Kierow. OKiS

DTBS i GPiK

WRZESIEŃ

1. Informacja z udzielania dotacji w ramach ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w I półroczu 2014r.

 • Przyjęcie programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na 2015r.

 • Realizacja i aktualizacja Strategii Rozwoju MiG Dębno

 • Sprawy bieżące.

Koordynator

Koordynator.

Kierownik PIR

PAűDZIERNIK

 1. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych w tym schronisko.

 2. Weryfikacja planu zadań inwestycyjnych

 3. Informacja nt przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Dębno.

 4. Uchwalenie stawek podatkowych na 2015r.

 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2013 r.

 6. Sprawozdanie z pracy szkół - perspektywy funkcjonowania oświaty samorządowej

 7. Sprawy bieżące

Kierow. OPS

Burmistrz

Skarbnik

Kierow. GPiK Prezes PUK

Skarbnik

Przewodniczący RM

OKiS ZEAS

LISTOPAD

1. Uroczysta sesja RM- Święto Niepodległości.

 1. Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2015r

 2. Ocena funkcjonowania w Gminie Dębno ustawy o gospodarce śmieciowej.

 3. Sprawy bieżące.

Sekretarz

Skarbnik

Pełnomocnik Burmistrza

Kierownik GNiOŚ

GRUDZIEŃ

 • Uchwalenie budżetu Gminy Dębno na 2015r. i WPF na lata 2015-2021.

 • Uchwalenie planu pracy RM na 2015r.

 • Uchwalenie planów pracy Komisji stałych RM na 2015r

 • Sprawy różne.

Burmistrz

Skarbnik

Przewodniczący RM

Przewodniczący Komisji Stałych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 09-01-2014 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2014 08:00