Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XLIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

UCHWAŁA Nr  XLIII/338/2013

RADY  MIEJSKIEJ W  DĘBNIE

z  dnia 6 listopada 2013 r.

 

 

 

w  sprawie    :    opłat  za  korzystanie  z  cmentarzy  komunalnych

na  terenie miasta i gminy  Dębno.

 

 

Na   podstawie    art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 7  ust. 1   pkt.  13  ustawy  z dnia 8  marca   1990r. o  samorządzie  gminnym  (J.t.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441 z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2005r.,
Nr 17, poz. 128 z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r.,
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217,
poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2011r., Dz. U. poz. 567 z 2012 r., z 2013, poz. 153)  w związku z  art. 7 ust.2  ustawy
z dnia  31   stycznia  1959r. o cmentarzach i  chowaniu  zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951)  Rada Miejska w Dębnie  uchwala, co  następuje :

 

§  1 Ustanawia się  opłaty  za  korzystanie z  cmentarzy  komunalnych  na terenie  miasta i gminy  Dębno  w następujących  wysokościach:

 

1.      Opłata za grób  na  20  lat  wynosi :

1)za grób dziecięcy (do 6 lat)1,                                                                                       150,00 zł

2)za grób pojedynczy (zwykły lub głębinowy)2,                                                                     550,00 zł

3)za grób rodzinny3.                                                                                                           1000,00 zł

 

2.      Za ponowienie opłaty za grób po upływie 20 lat pobiera się opłaty jak wymieniono w pkt.1 

 

Słownik użytych terminów:

        1.Grób dziecięcy – grób ziemny, pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 : długość 1,2 m,

                                      szerokość 0,6 m, głębokość 1,2m, odstępy od strony dłuższego boku 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m

        2.Grób pojedynczy-grób ziemny, nie murowany w którym składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0m; szerokość 1 m; głębokość 1,7m,

                                  grób głębinowy : głębokość 2,3 m,   odstępy od każdego boku po 0,5 m         

        3.Grób rodzinny–  grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.

        

§  2 Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§  3 Traci moc uchwała Nr XXXIV/222/2008 Rady  Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008r. 
w  sprawie  zmiany uchwały  Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie  opłat  za korzystanie  z  cmentarzy  komunalnych   na  terenie miasta i gminy  Dębno.

 

§  4 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Ryszard Patkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-11-2013 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 06-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 05-04-2016 11:55