Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza - "Uniwersytecka"

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I rokowania

 

  I.Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie obręb 6, województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, przy ul. Mickiewicza  oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką  nr  14 o pow. 0,2347 ha, przeznaczonej pod usługi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 1 240 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00021148/9

Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 14 o powierzchni 0,2347 ha zabudowana jest wolnostojącym murowanym budynkiem hotelowo – gastronomicznym i wolnostojącym budynkiem gospodarczym. Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym z zawalonym dachem. Nieruchomość zlokalizowana  w centralnej części miasta w strefie śródmiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 23. Nieruchomość posiada nowo ułożone drogi wewnętrzne i parking o nawierzchni utwardzonej, jest w całości ogrodzona i wyposażona w przyłącze elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe i telefoniczne. Posiada dobry dojazd i dostęp do głównych ciągów komunikacyjnych.

Zgodnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr LXVIII/417/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego, miasta Dębno działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem – 14U  i zapisem tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z w/m planem w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego ochronie podlega pierwotna kompozycja architektoniczna  obiektu (gabaryty, rodzaj pokrycia i forma dachu, kompozycja elewacji, detal architektoniczny, forma stolarki okiennej i drzwiowej, zasadniczy układ przestrzenno - funkcjonalny wnętrz.

Budynek wolnostojący wybudowany metodą tradycyjną. Od strony ulicy Mickiewicza obiekt trzy kondygnacyjny, w części dobudowanej od podwórza parterowy. W części wyższej podpiwniczony. Wiek budynku 86 lat (rok budowy 1927). Przykryty jest dachem czterospadowym z wysuniętymi do przodu załamanymi okapami.

Parametry budynku: długość - 33,0 m,  szerokość - 20,0 m,  wysokość - 9,60 m, wysokość maksymalna - 13,5 m (do kalenicy), powierzchnia zabudowy – 670 m2, powierzchnia użytkowa – 800, 02 m2, powierzchnia całkowita – 871 m2.

Zestawienie powierzchni w budynku:

- powierzchnia użytkowa parter w części niższej budynku – 381,21 m2

- powierzchnia użytkowa parter w części wyższej budynku – 158,78 m2

- powierzchnia użytkowa I piętra – 140, 29 m2

- powierzchnia użytkowa II piętra (poddasze) – 119,47 m2

- powierzchnia użytkowa piwnic – 45,42 m2

- powierzchnia komunikacji – łącznie 25,71 m2

W związku z zalaniem wodą  części budynku z uszkodzonej instalacji wymaga on poniesienia nakładów na wymianę podłóg w pomieszczeniach piętra, tj. wykładzin, płyt podkładowych. Strop nad piwnicą i ściany zawilgocone wymagają osuszenia wentylacją wymuszoną. 

Budynek wykazuje zużycie  eksploatacyjne adekwatne do roku budowy i rozbudowy. Stan techniczny elementów konstrukcji jest zadowalający, z zastrzeżeniem naprawy uszkodzeń ścian i stropów po zalaniu wodą. Wszystkie instalacje wymagają wymiany lub naprawy z powodu wyeksploatowania i dewastacji. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalającym. Budynek ujęty jest w Karcie gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość  nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

 

Na sprzedaż  powyższej nieruchomości przeprowadzono:

-  w dniu 18.07.2013 roku I publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym

-  w dniu 11.10.2013 roku II publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do 31.01.2014 roku w kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

Zainteresowanych nabyciem prawa własności powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert adresowanych do Burmistrza Dębna  w terminie do 31.01.2014 roku do godz. 1500.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKOWANIAMI”  która  zawierać powinna:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę oraz  siedzibę,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości  nastąpi w dniu 4 lutego 2014 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Dębno.

 • Cena  osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na  raty.
 • Nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu  w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 • Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 20% ceny.
 • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w rokowaniach podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostanie na poczet  ceny nabycia.
 • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.
 • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

 Zastrzeżenie: Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Informacje dot. sprzedaży w/w nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim Dębno  pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400 bądź pod nr telefonu:  95 760 30-02 do 04  wew. 140 lub 143.

 

 

 

Dębno, dnia 25 listopada 2013 roku 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 26-11-2013 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 20-02-2014 10:01